Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Pagatech, oprichter Tayo Oviosu
Pagatech, oprichter Tayo Oviosu
27 april 2012

ASN Bank belegt in Nigeria

Door Shell en internetcriminelen heeft Nigeria zo’n slecht imago gekregen, dat niets goeds in dit land meer lijkt te gebeuren. De ASN Bank gelooft wel in Pagatech en zijn oprichter Tayo Oviosu.

Ook in Nigeria, net als in andere Afrikaanse landen, is financiële dienstverlening volwassen aan het worden. Een voorbeeld daarvan in Patatech. Dit bedrijf biedt financiële diensten aan via de mobiele telefoon. Het zet technologie in om het gebruik van die diensten goedkoper te maken. Het resultaat kan zijn dat veel meer Nigerianen overgaan tot digitaal sparen en betalen.

Pagatech groeit snel en heeft inmiddels bijna 70 duizend gebruikers. Het heeft onlangs een bijdrage van 2 miljoen dollar gekregen van de EFinA. Dit is een non-gouvernementele organisatie die door onder anderen Bill en Melinda Gates is opgezet. Om de positieve groei verder te stimuleren besloot ook de ASN Bank een eerdere investering van 160.000 euro in dit bedrijf te vergroten met nog eens 200.000 euro.

Aan beleggingen als deze ligt een visie ten grondslag. Veel duurzame ontwikkelingen vinden wereldwijd plaats in kleinere ondernemingen die (nog) niet beursgenoteerd zijn. De ASN Bank vindt het belangrijk deze ontwikkelingen te stimuleren. Niet alleen in Nigeria, maar ook in andere landen. Via haar beleggingsfondsen stelt de grootste duurzame bank van Nederland nu ruim 400 duizend euro beschikbaar voor de ontwikkeling van financiële diensten in Nigeria, Ghana en India. Met dit geld wordt bevorderd dat kleine bedrijven toegang krijgen tot bankrekeningen, elektronisch betalingsverkeer en spaarrekeningen. Het geld is afkomstig uit ASN Venture Capital Fonds, dat het durfkapitaal bevat van het ASN Duurzaam Aandelenfonds.

Andere voorbeelden van recente beleggingen zijn de Nwabiagya Rural Bank (Ghana) en Utkarsh Microfin (India). Nwabiagya Rural Bank staat bekend als een van de beste financiële instellingen op het platteland van Ghana. Zij is actief in de Ashanti-regio, waar zij zeven kantoren heeft met meer dan 90 duizend klanten. De meeste aandelen zijn in handen van de lokale bevolking. De bank biedt onder andere spaar-, leen- en betaalproducten aan kleine ondernemingen. Door investeringen in technologie en ict streeft de bank naar een groter bereik, waardoor de kosten van de dienstverlening omlaag gaan en de rente op de leningen ook verlaagd kan worden.

Utkarsh Microfin is een jonge microfinancieringsinstelling die werkzaam is in Centraal- en Noord-India. Het verstrekt leningen aan vrouwen die inkomensgenererende activiteiten ondernemen. Utkarsh Microfin onderscheidt zich door een goede staat van dienst op het gebied van Client Protection Principles, focus op sociaal rendement (naast financieel rendement) en de maandelijkse rapportages die inzicht geven in het maatschapppelijke en sociale effect van de dienstverlening. 

Het ASN Venture Capital Fonds financiert deze organisaties met respectievelijk 112.000 en 128.000 euro. 

In 2011 investeerde ASN Venture Capital Fonds via venture-capitalfondsen onder meer in kleine en middelgrote ondernemingen in Afrika die actief zijn in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld klinieken, ziekenhuizen, laboratoria, farmaceutische bedrijven en opleidingen op medisch gebied. Ook investeerde ASN Venture Capital Fonds in Europese ondernemingen die een technologie hebben ontwikkeld die commercieel interessant is, en waarvan zij het intellectuele eigendom bezitten. Dit betreft bijvoorbeeld afvalbeheer en zonne-energie.

Website ASN Bank