Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Arie Koornneef ASN Bank
Arie Koornneef ASN Bank
25 augustus 2019

ASN Bank eerste klimaatneutrale bank ter wereld

Zolang een andere bank de vinger niet opsteekt is de Nederlandse ASN Bank de eerste klimaatneutrale bank ter wereld. Sterker nog: de beleggingen in grote windparken leverden zo’n grote bijdrage aan de doelstelling dat de ASN zelfs al meer CO2 uitspaart dan uitstoot: 118 procent.  

Directievoorzitter Arie Koornneef meldde dat deze doelstelling 'klimaatneutraal' veel eerder is behaald dan gedacht. Vooral de financieringen van vier grote windparken en de beleggingen in groene obligaties leverden de afgelopen periode de belangrijkste bijdrage aan het behalen van de ‘100% klimaatneutraal-doelstelling’. Deze obligaties financieren wereldwijd projecten in duurzame energie en energie-efficiëntie. Ook de financiering van zonnepark GCV Zonne-energie en de lening aan het Green for Growth Fund droegen bij.

In 2014 heeft ASN Bank als eerste bank ter wereld haar klimaatdoelstelling geformuleerd: ‘In 2030 moeten alle investeringen netto klimaatneutraal zijn’. Koornneef: “We zijn vijf jaar geleden direct gaan meten en rapporteren over deze doelstelling. Dat we deze mijlpaal nu al halen is mooi, maar de urgentie om binnen veilige grenzen van klimaatverandering te blijven is onverminderd groot. We tonen aan dat duurzaam bankieren bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Door het goede voorbeeld te geven en onze meetmethoden en aanpak te delen, helpen we ook andere financiële instellingen vooruit.”

Het nieuwe doel is nu om in 2030 klimaatpositief te worden en dus meer CO2 op te nemen dan uit te stoten. De ASN Bank is van plan om bosaanleg te financieren en ook natuurherstel. Dit helpt bovendien bij het beschermen van de biodiversiteit op deze planeet.

Maar over de ASN als klimaatneutrale bank