Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 maart 2012

Accenture: Hoe bind ik werknemers aan mijn bedrijf?

Het zijn op het ogenblik geen tijden om van baan te veranderen, ook al zijn heel wat medewerkers ontevreden over hun carrière en salarishoogte. Volgens Accenture zal het aanbod van flexibele werktijden veel ongenoegen wegnemen.

Een meerderheid van werknemers die ontevreden is over hun werk,  is toch van plan voor de huidige werkgever te blijven werken. Dit is een resultaat van het wereldwijde onderzoek ‘The Path Forward’ dat Accenture uitvoerde ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2012. Het is een onderzoek onder 3.900 professionals, verspreid over 31 landen. Het is vrij recent onderzoek, gedaan in november 2011.

Dit zijn de belangrijkste conclusies:

Flexibele werktijden – De meerderheid (59 procent) van de respondenten heeft een vorm van flexibele werktijden  en 44 procent van de groep benut deze mogelijkheid al meer dan drie jaar.

Vertraging van carrières – Op de vraag wat hun carrières vertraagd heeft, antwoordde 44 procent de economische crisis die in 2008 begon,  40 procent noemde ouderschap.

Werk-privé balans – Hoewel meer dan twee derde (71 procent) van de respondenten aangaf dat de werk-privé balans meestal in orde is, meldde 42 procent vaak gezinstijd op te offeren voor succes; 41 procent gaf aan dat loopbaaneisen een negatief effect op het gezinsleven hebben.

Partners – Bij 73 procent van de respondenten met een partner heeft deze partner ook een full-time baan.

Belangrijke eigenschappen voor carrièregroei – zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en hard werken werden het meest genoemd als belangrijke eigenschappen voor carrière-ontwikkeling (respectievelijk 28, 25 en 23 procent).

Loopbaanadvies – Een derde van de respondenten krijgt loopbaanadvies van collega’s of familie (35 en 32 procent) en voor 77 procent van hen is het geslacht van degene die advies geeft onbelangrijk.

Jammer is dat het onderzoek geen vraag stelde over de verschillen in bedrijfsvoering: zou men wel of niet liever werken bij een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt? Het is nu net alsof alle bedrijven gelijk aan elkaar zijn.

Maar goed, de grootste barrière voor carrièreontwikkeling is volgens 42 procent van de respondenten een gebrek aan kansen of het ontbreken van een helder loopbaantraject. 20 Procent noemt familieverplichtingen als belemmering, terwijl een derde (32 procent) geen barrières voor hun ontwikkeling ziet. Toch ondernemen de meeste respondenten wel verschillende stappen om hun carrière actief te sturen. Deze stappen variëren van het accepteren van een andere rol of verantwoordelijkheid (58 procent) en het volgen van meer opleidingen of trainingen (46 procent) tot langer werken (36 procent).

Accenture stelt het volledige rapport beschikbaar