Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Bianca Tetteroo
Bianca Tetteroo
21 januari 2022

Achmea biedt 12.000 medewerkers klimaatbudget van 2500 euro

Verzekeringsreus Achmea biedt alle medewerkers een klimaatbudget van 2500 euro. Het geld kan vanaf 2023 besteed worden aan ‘producten en diensten die een bijdrage leveren aan verduurzaming en daarmee aan verbetering van het klimaat’. De afspraak is overeengekomen met de vakorganisaties FNV Finance en CNV Vakmensen in de nieuwe tweejarige cao. De nieuwe cao geldt voor zo’n 12 duizend medewerkers.

Bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo van Achmea liet weten blij  met deze bijzondere cao te zijn: “Wij willen duurzame waarde creëren voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. Met deze nieuwe cao investeren we opnieuw in duurzaam werkgeverschap voor nu en in de toekomst. We bieden een totaalpakket dat medewerkers belangrijke voordelen geeft en ze in staat stelt hun talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen.”


"Opnieuw investeren we in duurzaam werkgeverschap"

Bianca Tetteroo – opgeleid tot registeraccountant en bedrijfskundige – trad in 2009 in dienst bij Achmea en is vanaf medio 2015 lid van de Raad van Bestuur. Sinds 1 januari 2020 is zij vicevoorzitter. Bianca Tetteroo is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen Zilveren Kruis, Achmea IT, Achmea Pensioenservices, Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zij is ook lid van de Raad van Toezicht van Netspar en de Kunsthal Rotterdam.

Over het klimaatbudget zei ze: “Klimaatverandering is een belangrijk thema in onze strategie. Achmea heeft op dit vlak ambitieuze doelen. Dat betekent dat we niet alleen naar onze eigen voetafdruk kijken, maar ook klanten en medewerkers stimuleren om te verduurzamen. Met het opnemen van een klimaatbudget in de arbeidsvoorwaarden geven we op eigentijdse wijze invulling aan de klimaatambitie van ons bedrijf.” 

P+-columniste Marleen Janssen Groesbeek pleitte al in 2019 voor een persoonlijk CO2-budget.


"40 jaar grootschalige herbebossing"


Bijzonder is ook de cao-afspraak over een ‘onbeperkt opleidingsbudget voor alle medewerkers en voor uitzendkrachten die langer dan 3 maanden voor Achmea werken’.

Achmea maakte al eerder bekend te streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Maatregelen om dit te bereiken zijn onder andere:
de CO2 uitstoot terug te bregen tot netto nul is (CO2 footprint) en de rest bruto CO2 uitstoot voor 40 jaar te compenseren met grootschalige herbebossing,
+ het energieverbruik (elektra en gas) maximaal te reduceren en waar mogelijk zelf lokaal energie op te wekken.
+ er voor 100 procent circulaire en energiezuinige producten en materialen worden ingekocht.

Deze algemene doelstellingen zijn al vertaald naar meer concrete maatregelen.
+ De vestiging in Apeldoorn wordt energieneutraal in 2025.
+ De vestiging in Leeuwarden wordt mogelijk aangesloten op geothermie in 2023.
+ De biodiversiteit op onze eigen locaties wordt versterkt.
+ De verkeersmobiliteit van medewerkers wordt versterkt.
+ In samenwerking met partners/leveranciers worden maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketengenomen.
+ De omgeving waar locaties gevestigd zijn wordt verduurzaamd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

 
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier