Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
plastic aangespoeld
plastic aangespoeld
30 september 2014

Mag Afvalfonds 'miljoenen' beloven?

Mag de Stichting Afvalfonds eigenlijk wel 'miljoenen' beloven aan de LIdl en Aldi, als deze stoppen met statiegeld op PET-flessen. De SP heeft hierover vervolgvragen aan staatssecretaris Mansveld gesteld.

Het is nog maar de vraag of de belofte van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen juridisch gezien in de haak is. Henk van Gerven van de SP stelde daarom vervolgvragen over #statiegeldgate.

Hieronder de vervolgvragen van de leden Van Gerven en Smaling (beiden SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het afkopen van het statiegeldsysteem van Lidl en Aldi.

1
Bent u bekend met het feit dat het systeem van de Stichting Afvalfonds door de staatssecretaris van I&M algemeen bindend is verklaard en dat het voorziet in een dekking van de jaarlijkse kosten van inzameling van verpakkingen, het voorkomen van zwerfafval en verduurzaming van verpakkingen, anders gezegd de afvalbeheersbijdrage is verschuldigd ter dekking van de Afvalbeheersstructuur ?

2
Klopt het dat met de afvalbeheersbijdrage de inzamelingskosten van volgend jaar (van glas, hout, papier en karton, metaal, kunststof en andere materialen), alsmede wat organisatorische kosten aan de producenten en importeurs worden belast?

3
Waaruit blijkt naar mening van de staatssecretaris dat de Stichting Afvalfonds extra gelden zou mogen innen of opsparen, of dat de Stichting gelden van glas-, hout-, papier- , en drankenproducenten mag besteden aan PET-problemen of mag gebruiken ter compensatie van mogelijke financiële nadelen die Aldi en Lidl zouden ondervinden van de mogelijke afschaffing van het statiegeldsysteem?


4
Bent u bereid om de Stichting Afvalfonds mede te delen dat de Stichting- mede in achtgenomen de algemeen bindend verklaring- niet gerechtigd is om supermarktketens vanuit de betaalde afvalbeheersbijdragen miljoenen te betalen als tegemoetkoming of schadevergoeding in geval van de afschaffing van PET-statiegeld? Zo nee, waarom niet?

5
Indien het antwoord op vraag 4 nee is, kan de staatsecretaris dan aangeven op basis van welk artikel van de algemeen bindend verklaarde Afvalbeheersbijdrage-overeenkomst de Stichting wel gerechtigd zou zijn om heffingen van 2012, 2013 of 2014 of toekomstige heffingen niet te besteden aan de inzameling of recycling van materialen en het voorkomen van zwerfafval, maar te besteden aan de schade van supermarktketens?

6
Bent u met de SP van mening dat statiegeldverpakkingen bijdragen aan minder zwerfafval?

7
Bent u met de SP van oordeel dat afvalbeheersbijdragen door producenten en importeurs nu juist mede zijn/worden betaald ter voorkoming van zwerfafval (artikel 2.1ABBO) en dat deze bijdragen dus niet mogen worden aangewend voor een systeem dat kan en zal leiden tot meer zwerfafval?


8
Kunt u de vragen beantwoorden voor het algemeen overleg afval en verpakkingen (tweede termijn) van 9 oktober 2014?