Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Presikhaaf Schoolmeubilair
Presikhaaf Schoolmeubilair
01 juni 2015

Ahrend kampioen arbeidsgehandicapten

Projectinrichter Ahrend is door de overname van de sociale werkplaats Presikhaaf Bedrijven Schoolmeubilair in een klap kampioen met het hoogste percentage medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Per 1 januari van dit jaar is het verplicht: elk bedrijf in Nederland moet 5 procent mensen in dienst nemen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Aan die eis voldoet Ahrend nu met gemak. Bij deze duurzame meubelfabrikant werken in Nederland 550 mensen (op Europees niveau zelfs 1100), bij Presikhaaf Bedrijven Schoolmeubilair in Arnhem 190. Een eenvoudige rekensom komt op 34,5 procent uit, 7 keer hoger dan wat de wetgever aan bedrijven vraagt.

“Maar dat was niet de opzet hoor”, haast directeur Eugène Sterken van Ahrend te zeggen. “Deze strategische samenwerking staat los van de Participatiewet. We waren al anderhalf jaar met elkaar in gesprek, lang voordat de Participatiewet dit jaar in werking trad. Presikhaaf Bedrijven in Midden-Gelderland is gewoon een fantastisch bedrijf, met een deel dat een sterke focus heeft op schoolmeubilair voor het primair en secundair onderwijs, al heel lang ook. Het primair onderwijs is voor ons een nieuwe markt.”

Ahrend lichtte het bedrijf door en constateerde dat het goed was.  Sterken: “De productiefaciliteit is modern en schaalbaar. Daarnaast verwacht Ahrend substantiële voordelen te kunnen behalen door schaalgrootte en efficiencyverbeteringen.”

Waarom duurden de gesprekken zo lang?
Sterken tegen P+: “We hebben het hier over een privatisering. Deze sociale werkplaats telt elf gemeenten als eigenaren. Je hebt ook met kwetsbare mensen te maken, die je goed wilt beschermen. Zo’n proces moet dus uiterst zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd. Het gaat om mensen die speciale aandacht genieten en nodig hebben. En dan in staat zijn een topproduct te maken. Dit WSW-bedrijf heeft een uitstekende naam.”

Voor welke constructie is uiteindelijk gekozen?
“In totaal werken voor Presikhaaf Schoolmeubilair 230 mensen, waarvan 192 met een afstand tot de arbeidsmarkt en 38 reguliere werknemers. De activiteiten worden voortgezet op de bestaande locatie en onder de vertrouwde naam Presikhaaf Schoolmeubelen BV. De reguliere werknemers komen op de payroll van dit bedrijf, de SW-ers worden bij er gedetacheerd.”

Wat ook meehielp, stelt Sterken, was de duurzame uitstraling van Koninklijke Ahrend. Het is nog steeds uniek met een wereldwijd Cradle to Cradle-certicifaat, won de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken voor het beste duurzaamheidsverslag en is als partner van MVO Nederland een voortrekker op duurzaamheidsgebied. “Duurzaamheid zit in het DNA van onze onderneming”, zegt Sterken. Dat schiep vertrouwen bij de gesprekken met de betrokken overheden.

Nog een laatste boodschap heeft Sterken: “We gaan met deze samenwerking niet koketteren.” Maar hij vindt het wel erg leuk dat de samenwerking de nodige belangstelling trekt.

Joost van Loon, ceo van Presikhaaf Bedrijven, houdt het ook zakelijk. Tegen Het Financieele Dagblad zei hij: “Deze samenwerking past uitstekend in ons beleid om met bedrijven samen te werken die mensen uit de doelgroep van de Participatiewet in het reguliere werkproces kunnen en willen laten meedoen.”

Naast het onderdeel Schoolmeubilair telt de sociale werkplaats Presikhaaf nog vele andere activiteiten: er werken in totaal zelfs drieduizend mensen. Van Loon moest eerder dit jaar laten weten dat hij door bezuinigingen terug moet naar in totaal duizend medewerkers. Ook dit is een gevolg van de Participatiewet.

In het komende nummer van P+ staat een interview met SER-voorzitter Mariette Hamer over sociale ondernemingen. De SER brengt daar een advies over uit aan de regering. Hamer beveelt deze groep ondernemingen warm aan, zo blijkt uit het gesprek. Maar ze raadt de regering niet aan om ze een andere juridische structuur aan te bieden dan reguliere ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Koninklijke Ahrend.

Duurzaamheidsbeleid Ahrend

Presikhaaf Bedrijven

Abonneer op P+ People Planet Profit met gesprek Hamer