Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Foto René de Gilde
Foto René de Gilde
20 november 2015

AkzoNobel maakte meest transparante duurzaamheidsverslag

AkzoNobel heeft De Kristal 2015 gewonnen, de prijs voor het meest transparante jaarverslag van Nederland. De jury roemde de innovatieve vorm van verslaglegging in combinatie met openheid over negatieve effecten van de bedrijfsvoering.

De prijs aan Ivar Smits van AkzoNobel werd uitgereikt door Z.K.H. Carlos de Bourbon de Parme, die na vier jaar afscheid nam als lid van de jury.

De drie genomineerden AkzoNobel, Philips en Unilever gingen nek aan nek, met 196, 195 en 194 punten. De uitreiking, een initiatief van het ministerie van EZ en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), vond plaats in Nieuwspoort in Den Haag.

AkzoNobel maakt in zijn jaarverslag op heldere wijze duidelijk dat op twee van de maatschappelijke doelen die het bedrijf zichzelf stelt verbetering noodzakelijk is. Het bedrijf gaat daarnaast uitgebreid in op de oorzaak van problemen, ook als die buiten de eigen organisatie ligt.

De top 10 van de Transparantiebenchmark
1. AKZO Nobel
2. Philips
3. Unilever
4. NS
5. Royal BAM Group
6. KPN
7. Schiphol
8. Havenbedrijf Rotterdam
9. Alliander
10.Siemens

Hier de volledige lijst van 245 bedrijven

Minister Henk Kamp van Economische Zaken feliciteert de winnaar: “Akzo Nobel laat zien waarom transparantie relevant is. Alle bedrijven hebben met dergelijke dilemma’s te maken bij het doorvoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het vraagt lef om open te zijn over dat wat nog niet goed gaat, maar juist door die openheid te betrachten, kan een bedrijf met vertrouwen in dialoog gaan met de stakeholders over de nodige verbeteringen. Zo krijgt MVO een vaste plek in het ondernemerschap van vandaag.”

Uit het Transparantiebenchmarkrapport 2015 blijkt dat openheid over wat nog niet goed gaat een trend is. Bedrijven geven in hun jaarverslag steeds vaker inzicht in de uitdagingen en dilemma’s waar het management zich voor gesteld ziet: 67 procent doet dat, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is een duidelijke stijging te zien in het percentage organisa­ties dat op dit criterium maximaal scoort.

Een volgende stap bij transparantie is openheid over belastingen. Directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen Harry Roodbeen van Financiën gaf inzicht in de recente ontwikkelingen op het gebied van internationale fiscaliteit. Zo is de OESO al geruime tijd bezig om de strijd aan te gaan met schadelijke belastingcompetitie, met als resultaat dat steeds meer organisaties inzicht geven in de afdracht van belastingen en ook belasting betalen in de landen waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Nederland is een voorvechter van transparantie en is bezig met de implementatie van verschillende plannen die zien op het bevorderen van de uitwisseling van gegevens in de nationale wetgeving.


 

Downloads

Meer info download je hier:

Transparantiebenchmark 2015 (793 kb)