08 Nov 2015

Wereld 1 biljoen goedkoper uit door duurzaamheid

Andrew Steer, foto P+ People Planet Profit

De wereld is in 2030 1 biljoen dollar goedkoper uit, wanneer er de komende jaren stevig geïnvesteerd wordt in duurzame ontwikkelingen. Dat berekende dr. Andrew Steer van het World Resources Institute.

Deze wetenschapper sprak op het Nationale Sustainability Congres in Bussum, waar hij zijn gehoor voorrekende dat als de wereld de komende jaren een extra 4 biljoen (!) dollar investeert, we in 2030 1 biljoen goedkoper uit zijn dan met ongewijzigde beleid. Dan zitten we bovendien met een opwarming van de aarde die de 2 graden Celsius overstijgt, waardoor gigantische natuurrampen verwacht kunnen worden.

In de komende P+ staat een artikel met daarin de analyse van Steer, een belangrijk ijkpunt voor het kunnen vaststellen of de Klimaattop van de VN in Parijs in december slaagt of niet.

Abonneer op P+ People Planet Profit

 

 

 

Reacties op dit bericht