Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
zonnedaken boerderijen
zonnedaken boerderijen
30 januari 2012

Atsma: asbestdak eraf, zonnedak erop

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaat de vervanging van asbestdaken door zonnepanelen stimuleren. Dit kan door de bestaande fiscale regelingen voor sanering van asbestdaken (Milieu-investeringsaftrek) en het plaatsen van zonnepanelen (Energie-investeringsaftrek) te combineren.


Atsma daagt provincies, gemeenten en landbouworganisatie LTO uit om via een Green Deal hun bijdrage te leveren aan het vervangen van giftige dakplaten door energie-opwekkers.

“Het plaatsen van zonnepanelen past bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw. Wat begon met windmolens en mestvergisting, loopt er nu op uit dat boerderijen serieuze energieleveranciers worden. En waar zonnepanelen in de plaats van asbestplaten komen, snijdt het mes aan twee kanten,’’ zei Atsma.

Atsma onderzoekt nog hij de mogelijkheid van versnelde afschrijving van zonnepanelen wanneer daarvoor asbest verwijderd is.

Hij kwam tot dit voorstel omdat in het Noorden oude karakteristieke schuren met asbestbetimmering door boeren volledig tegen de vlakte worden gewerkt. Dat is de snelste en goedkoopste oplossing. Niet altijd is daarmee het landschappelijk belang gediend. Die ontwikkeling dreigt in het Hogeland van Groningen, schrijven de leden van LTO Noord in hun Landbouwactieplan: ,,Bij sanering van asbest is de verleiding groot om karakteristieke schuren te vervangen door moderne bedrijfsgebouwen. De uitdaging is, asbestverwijdering een impuls te laten zijn voor het behoud en de versterking van landschappelijke kwaliteit.’’

Vorig jaar werd door agrarische ondernemers naar schatting voor 30 miljoen euro geïnvesteerd in asbestverwijdering; een groei van 50 procent ten opzichte van 2010.

Ten opzichte van Duitsland is het aantal boerderijen met PV-panelen in Nederland schamel te noemen.

Bericht Rijksoverheid