Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Special Stad van straks
Special Stad van straks
24 januari 2019

Auto verdwijnt uit toekomstige stad

In toekomstige stadswijken gaat de auto grotendeels verdwijnen. Dat voorspellen deskundigen in de P+ Special ‘De stad van straks’ wanneer ze kijken naar duurzame keuzes die nu gemaakt worden. Ook de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) pleit voor ‘verdichting’ van steden met een passend aanbod van ‘allerlei verschillende vervoersmiddelen’. 

P+ onderzocht de nieuwe verstedelijking vanuit de wijk De Binckhorst in Den Haag. Volgens Karel Mulder, lector Stedelijk Metabolisme aan de Haagse Hogeschool, kan verdichting van het wonen in de grote steden kan alleen maar succesvol zijn als het particulier autobezit drastisch wordt teruggeschroefd. Al is het maar omdat de grond in die gebieden veel te kostbaar is om er parkeerplaatsen op te maken. 

Mulder heeft alvast een voorstel voor herbestemming van binnenkort overbodige parkeergarages: “Je kunt er datahotels (datacentra) in vestigen. Die geven geen overlast, maar leveren wel warmte: ideaal om het lokale warmtenet op aan te sluiten.”

In zijn vakgebied onderzoekt Mulder hoe overheden, bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan leefbare stedelijke omgevingen. Hoe kijkt hij aan tegen de plannen voor de vergaande intensivering van het wonen in de stad? “Verdichting heeft veel voordelen. Het helpt om steden duurzamer te maken. Vooral omdat je efficiëntere infrastructuren krijgt, zoals warmtenetten. Die zijn onhaalbaar in een wijk met wijd gespreide woningen. Ook openbaar vervoer is efficiënter naarmate er meer mensen op een vierkante kilometer wonen. En dat geldt ook voor de benodigde klimaatmaatregelen. Je moet wel oppassen voor hittestress bij meer verstening, maar daar kun je maatregelen tegen nemen. Groene daken aanleggen bijvoorbeeld. En nauwere straten, zodat zonlicht er in de zomermaanden niet meer binnenvalt. Zoals je ook ziet in de mediterrane steden.” Mulder is een van experts op het gebied van verduurzaming van steden van het netwerk van wetenschappers Het Groene Brein

Een andere mogelijkheid om auto’s uit de wijk te bannen zijn zogenaamde mobiliteitshubs. Bij de koop van een nieuwe huis krijgt de bewoner tegelijk toegang tot gebruik van een deelauto, fiets, bakfiets of scooter. Elektrisch uiteraard, en met één app bedienbaar. Diezelfde app geeft ook toegang tot het openbaar vervoer. Mocht de bewoner desondanks geen afscheid kunnen nemen van de eigen auto, dan is het vriendelijke verzoek die aan de rand van de stad te parkeren. Parkeerplaatsen zijn er immers nauwelijks in de nieuwe, groene wijk. 

In de P+ Special wordt ook de mobiliteits-startup Hely geportretteerd. Hely is sinds een jaar actief op de Nederlandse markt. De eerste hubs zijn inmiddels geopend in de Amsterdamse nieuwbouwwijk Buiksloterham, en in Delft (Schoemaker Plantage). Dit voorjaar volgen Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Haarlem. 

Hely is opgezet door vier gepassioneerde ondernemers, maar de financier van de startup is opmerkelijk genoeg de NS. “Men ziet daar de potentie van de nieuwe ontwikkelingen op mobiliteitsgebied, vooral ook lokaal”, zegt Tarik Fawzi, medeoprichter en Head of Business Development van Hely. “Om snelheid te kunnen maken, is besloten Hely op afstand van de NS te plaatsen. Het is onze opdracht om lef te tonen, fouten te maken en te leren.”

Hely is een app, en een mobiliteitsplatform. Het bedrijf heeft zelf geen vervoermiddelen, maar integreert het aanbod van zoveel mogelijk aanbieders van deelvervoer. “Er zijn inmiddels tientallen aanbieders op deze markt actief”, zegt Fawzi, “ieder met hun eigen registratie, afrekenmodellen en apps. Wij maken het de eindgebruiker een stuk gemakkelijker door alles geïntegreerd aan te bieden.” 

Download van de P+ Special over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ‘De stad van straks’

Tekst Hans van de Veen

Downloads

Meer info download je hier:

P+ Special NOVI Stad van straks (2178 kb)