Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
verdrag van vaals
verdrag van vaals
01 april 2012

Auto opladen in zeven landen tegelijk

Limburgers met een elektrische auto kunnen nu zonder zorgen de grens over. Ook in Duitsland of België staan straks oplaadpalen, Maar liefst 7 landen ondertekenden het ‘Verdrag van Vaals’, het bekende drielandenpunt.

Op 30 maart is in Vaals het 'Verdrag van Vaals' ondertekend door organisaties uit zeven landen die daar de publieke infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's beheren: Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Ierland, Portugal en Oostenrijk.

Zij werken gezamenlijk aan het eerste open Europese Clearing House voor elektrisch rijden. Dit maakt grensoverschrijdend opladen en betalen daarvoor, mogelijk. Ondertekenaars roepen ook anderen op zich aan te sluiten bij de samenwerking.

Het 'Verdrag van Vaals' is een samenwerkingsovereenkomst tussen deNederlandse stichting e-laad, het Duitse ladenetz.de, het BelgischeBlue Corner, het Luxemburgse Enovos, het Oostenrijkse Vlotte, het Portugese Mobi-E en het Ierse ESB eCars op het gebied van 'e-roaming'.

Onder de naam E-clearing.net hebben de partners een open European Clearing House System (eCHS) ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om onderling en dus internationaal gegevens uit te wisselen over het opladen van elektrische auto's. Hierdoor kan probleemloos grensoverschrijdend opgeladen worden en kunnen partners gemakkelijk de kosten onderling verrekenen over de grenzen heen. Daarmee wordt het grensoverschrijdend opladen toekomstbestendig.

Het werkt niet alleen als er zoals nu, gratis wordt opgeladen maar ook als rekeningen uitgewisseld moeten gaan worden. Het IT-systeem is gebaseerd op een open standaard, het Open Clearing House Protocol (OCHP) waarmee automatische uitwisseling van data mogelijk wordt. Daarnaast is het voor andere landen en organisaties gemakkelijk om aan te sluiten.

Vermoedelijk zal binnenkort ook Portugal aanhaken. Zo ontstaat een open Europese standaard en wordt opladen over de grens net zo gemakkelijk als in eigen land. Te vergelijken met pinnen of bellen in het buitenland.

Meer over de stichting e-Laad.