Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Bio-CO2 van HVC
Bio-CO2 van HVC
31 mei 2018

HVC levert glastuinders straks Bio-CO2

Niet de AVR, maar HVC in Alkmaar is als eerste afval-energiebedrijf begonnen met de bouw van een installatie die CO2 kan afvangen. De installatie wordt gekoppeld aan de bio-energiecentrale waarin afvalhout wordt verwerkt. Er gaat jaarlijks vier kiloton Bio-CO2 aan glastuinders in de kop van Noord-Holland geleverd worden.

In de P+ Special van deze week wordt over de voortgang van de bouw bericht. De vier etages hoge verwerkingsinstallatie is al geplaatst. Het dak van het rookreinigingsgebouw moest er af.

Ook legt P+ uit hoe het chemische proces werkt, waarmee CO2 als gas eerst gemengd wordt met andere stoffen om het te kunnen scheiden. Na dit chemische proces wordt het in vloeibare vorm aan tuinders geleverd, die het in hun kassen inzetten om hun planten beter te laten groeien.

De chemicus Jan-Peter Born van HVC stelt in P+: “Omdat de CO2uit onze bio-energiecentrale komt, kan het vermarkt worden als bio-CO2. Dat staat mooi op een doosje tomaten.”

Tuinders hebben de CO2 vooral op zomerse dagen nodig, als orders geleverd moeten worden. Soms wordt daar nu zelfs de WKK-installatie voor aangezet, ook al is er hartje zomer geen behoefte aan extra warmte of elektriciteit. 

Born: “De glastuinbouw  wil het gebruik van aardgas verminderen. Een ton van ons CO2zal een halve ton CO2uit aardgas besparen. Maar als er in de toekomst ’s winters meer gebruik van aardwarmte gemaakt gaat worden, geothermie, kan onze ton CO2wel één ton CO2uit aardgas besparen.”

Als de pilot slaagt, overweegt HVC een veel grotere afvanginstallatie te installeren, zodat niet vier maar 75 kiloton te leveren is. 

Als Born zich daarover zorgen maakt, gaat dat vooral over de financiering. “Zonder subsidie kan het niet uit. Het vervelende is dat subsidiegever niet in ketens denkt, maar de subsidie toekent aan de bespaarder. Dat betekent dat alle kosten van installatie, energie en dergelijke voor ons zijn, terwijl de tuinder die niet langer aardgas verstookt financiële steun zou ontvangen. Dat werkt niet, want wij kunnen met een installatie die dertig keer groter is dan de pilot produceren voor zo’n 87,50 euro per ton. Voor tuinders is 57,50 euro per ton haalbaar. Alles boven dat tarief maakt WKK goedkoper. De onrendabele top bedraagt dus zo’n 30 euro per ton. Daar moet eerst nog een oplossing voor gevonden worden.”

Deze week claimde AVR het eerste afval- energiebedrijf te zijn dat met de start van een afvanginstallatie begint. De bouw in Duiven zou over een jaar gereed moeten zijn. Dan draait die van HVC al, omdat het een eerder gebruikte installatie uit de tuinbouw is. AVR vangt wel veel meer broeikasgassen af, 60 kiloton per jaar. Maar de totale uitstoot van AVR is ook hoger en het zal niet de markt op kunnen als Bio-CO2. 

Special van P+ over Bio-CO2

Downloads

Meer info download je hier:

Bio-CO2 van HVC (671 kb)