Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Onno Dwars van Ballast Nedam
Onno Dwars van Ballast Nedam
31 januari 2023

Ballast Nedam: Houtbouw naar lager btw-tarief

‘De bouwsector kan een flinke impuls krijgen als we voor de meest CO2-neutrale woningen een lager btw gaan hanteren'. Dat stelt Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development.

Dwars schreef een interessant opiniestuk in Het Financieele Dagblad. Al eerder betoogden woningcorporaties en slopers dat er een einde zou moeten komen aan de dubbele BTW die moet worden betaald voor ‘geredde’ bouwmaterialen. Het ministerie van Financiën weigert totnutoe echter alle beleidsstukken van alle andere departementen over de circulaire economie zelf toe te passen. Zoveel onwil roept om radicalisering van standpunten. Laten we daarom maar voortaan 0 procent BTW op herbruikbaar sloophout eisen.

Dwars van Ballast Nedam gaat zo ver nog niet met ‘virgin’ bouwhout, ondanks alle problemen waar de bouw voor staat. Hij schrijft:  “De woningbouwsector bevindt zich in een impasse. Stijgende rente, hoge bouwprijzen en dalende opbrengsten brengen de nieuwbouwsector bijna tot stilstand. De stikstofproblemen en een dreigende CO2-lockdown voor de bouwsector vragen om maatregelen. Een lager btw-tarief voor CO2-neutraal bouwen kan de bouwsector een enorme impuls geven.”


"CO2 in de gebouwde omgeving vastleggen"

Hij noemt de tijdelijk verlaagde belastingtarieven in de leasesector voor elektrische auto’s als voorbeeld: “Dit moet ook gebeuren voor de bouwsector. Zeker als we zien welke maatschappelijke baten we zo kunnen creëren als sector. In de Kamerbrief, eind december, van minister Hugo de Jonge over ‘Grondstoffenvoorzieningszekerheid’ wordt al gesproken over het stimuleren van de bouw om meer natuurlijke materialen te gebruiken. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van energie-intensieve materialen voorkomen en kunnen we in de gebouwde omgeving CO2 gaan vastleggen. Ook biedt dit de landbouwsector kansen grondstoffen voor de bouwsector te verbouwen en zo alternatieve verdienmodellen te ontwikkelen.”

De CEO beperkt zich overigens niet tot hout: “Woningen die meer CO2 opslaan dan uitstoten worden al als pilotprojecten ontwikkeld. Over houtbouw en woningen van vlas en stro horen we steeds vaker. Toch gebeurt dit nog te weinig, omdat de bouwkosten zo’n 5 tot 10 procent hoger liggen. In de huidige stagnerende markt zal deze ontwikkeling niet versnellen. Met een gedifferentieerde btw-heffing wordt duurzaam bouwen een stuk aantrekkelijker en kunnen we de transitie naar een CO2-neutrale bouwsector versnellen.”