Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
honingbij
honingbij
30 maart 2013

Bayer wil gifstudies bijensterfte geheim houden

Bayer stapt naar de rechter. De maker van het gif dat een van de oorzaken zou kunnen zijn van bijensterfte wil niet dat de Nederlandse instantie Ctgb alle studies openbaar maakt. De Bijenstichting had daarom gevraagd.

Het Ctgb is de instantie die in Nederland bestrijdingsmiddelen toelaat op de markt. Bayer verzette zich bij het Ctgb tegen openbaarmaking met een beroep op bescherming van auteursrechten en bedrijfsgeheimen.

Er is al langer strijd over inzage in deze onderzoeken. Het Ctgb wees in eerste aanleg het verzoek van de Bijenstichting af. De Bijenstichting tekende bezwaar aan en kreeg deels gelijk.
Ook in Europa wordt de strijd door Bayer hard gestreden. De Europese Commissie slikte een beperkt verbod van deze nieuwe gifsoorten in, de zogenaamde neonicotinoiden.
Er zijn al meer dan 120 studies naar gedaan, waarvan een kleine dertig openbaar is. Van de resterende onderzoeken weigert het Ctgb in ongeveer vijftig gevallen openbaarmaking om auteursrechten en bedrijfsbelangen van de fabrikanten te beschermen. Daaronder zitten ook studies die volgens het Ctgb 'mogelijk relevante gegevens' bevatten over de giftigheid van de insecticiden voor bijen.

Bayer heeft besloten bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in beroep te gaan tegen het voornemen van het Ctbg om de studies openbaar te maken. Ook de Bijenstichting tekent beroep aan, tegen de beslissing van het Ctgb om vijftig studies achter te houden.

Bayer had de Bijenstichting eerder aangeboden de rapporten beschikbaar te stellen in een afgesloten ruimte. Dat is recentelijk ook gebeurd bij een vergelijkbaar verzoek van de stichting Natuur en Milieu. Maar de Bijenstichting vindt dat geen oplossing: de belangenorganisatie vindt dat de studies volledig openbaar moeten zijn.
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier