Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Belgische bouwval
Belgische bouwval
06 oktober 2012

Belg verplicht energie op te wekken

De Belg is met een baksteen in zijn maag geboren. En straks ook met een zonnepaneel. Vlaamse huizenbezitters moeten verplicht energie opwekken.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) en is via een wijziging van het Energiebesluit, opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving. Het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw, werd definitief goedgekeurd op 28 september 2012 door de Vlaamse Regering.

Het gaat om alle nieuwe gebouwen en alle bestaande gebouwen die ingrijpend verbouwd worden.

Eigenaren van eengezinswoningen kunnen kiezen uit verschillende systemen; het hoeft niet altijd een zonnepaneel te zijn. Een zonneboiler mag ook aks deze tenminste 0,02 m2 van de bruikbare oppervlakte van de vloeroppervlakte van de woning bedraagt. Biomassa mag ook worden aangewend als hoofdverwarming, evenals een warmtepomp. Aan complete wijken is ook gedacht: aansluiting op een systeem van stadsverwarming is toegestaan, mits deze voor minstens 45 procent uit hernieuwbare bronnen levert.

Voor scholen en kantoren gelden in België nu ook de voorwaarde om minstens 10 kWh per jaar per vierkante meter bruikbaar vloeroppervlak uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

De website Energiesparen geeft meer details.