Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Van der Heijde-Rutte-Klimaatakkoord
Van der Heijde-Rutte-Klimaatakkoord
17 maart 2019

Interne beprijzingsmethode CO2-uitstoot noodzaak

Nu premier Rutte heeft aangekondigd dat er een belasting op de uitstoot van CO2 komt, is het zaak voor bedrijven de eigen uitstoot zorgvuldig in kaart te brengen. MVO Nederland toonde zich blij met de toezegging, zo twitterde directeur Maria van der Heijden. De netwerkorganisatie biedt op 17 april al een innovatieproject CO2-beprijzing aan.

Van der Heijden telde ruim 600 ondernemers die in de social mediacampagne lieten weten voor een ambitieus klimaatakkoord te zijn met een prijs op CO2. “Na de doorrekening van het ontwerp klimaatakkoord toonde het kabinet leiderschap. Dank @minpres voor deze stap! Wij zijn er blij mee”, aldus Van der Heijden.

Ook directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu reageerde positief op de ommezwaai van Rutte: “Wat een opsteker. Kort na de presentatie van de teleurstellende resultaten van de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord, waar ook (vooral) de plannen van de industrietafel te onzeker en ingewikkeld worden gevonden, komt het kabinet met een aantal verbeteringen voor deze sector: - eerlijke verdeling lusten en lasten: minder lasten bij burgers en MKB, en meer bij de industrie - een CO2-heffing voor de industrie, zodat vervuiling een prijs krijgt, en er genoeg subsidie is om de industrie te helpen in de transitie - en een beperking op de CO2-opslag, zodat echte verduurzaming en innovatie een hogere prioriteit krijgt. Goed nieuws voor het klimaat, en voor de Nederlandse economie. Nu snel een goede uitwerking eraan geven om het beoogde effect ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. The devil is in the details. Wij gaan helpen. Voor een goed klimaatakkoord.”

Dat er nog veel werk aan de winkel is, constateerde ook het PBL in het rapport waarin het ontwerp-Klimaatakkoord werd doorgerekend. Hier de link naar dit rapport.

Het al eerder door MVO Nederland aangekondigde ‘innovatieproject CO2-beprijzing’ komt nu heel goed uit. Uit de aankondiging: “Het uitstoten van CO2 is heel lang gratis geweest, maar daar komt nu snel verandering in. Inmiddels kost het bijna 15 euro om een ton CO2 uit te stoten, en het lijkt erop dat die prijs de komende drie jaar nog gaat verdubbelen. Hoog tijd dus om je voor te bereiden op een reële prijs. “

Over de aanpak: “In het Innovatieproject CO2-beprijzing van MVO Nederland wissel je in groepsverband kennis en ervaring uit. Ook ga je actief aan de slag met een interne CO2-beprijzingsmethodiek voor jouw bedrijf. Het Innovatieproject CO2-beprijzing is een traject van vijf workshops verdeeld over acht maanden. Het project richt zich op kennis uitwisselen, nieuwe inzichten opdoen en het verkennen van ontwikkelrichtingen voor het invoeren van een (vooralsnog) interne CO2-prijs.  Samen gaan we op expeditie. We verkennen het vertrekpunt (de nulmeting), het einddoel (de ambitie), de uitrusting (het instrumentarium), het team (interne organisatie) en de tussenkampen op weg naar de top. Deelnemers gaan zelf aan de slag in werkgroepen afgewisseld met vijf workshops. Deze workshops vinden plaats op woensdagochtend: 17 april, 26 juni, 4 september, 30 oktober en 4 december. In elke workshop staat een casus van een deelnemer centraal.

Meer informatie over de kosten en aanmelding van het Innovatieproject-co2-beprijzing