Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Heineken bijen
Heineken bijen
06 juni 2021

Bijen houden van Heineken

Rondom de Heineken brouwerij in Zoeterwoude leven 34 procent meer wilde bijensoorten sinds de start van gebiedsaanpakin 2013  waarbij de hele omgeving aan vergroening meewerkt.  Dit project Groene Cirkels is daarom in een nieuw convenant weer voor drie jaar verlengd.  Een van de andere successen van Groene Cirkels Heineken is het project rondom emissieloos varen, wat in 2020 is uitgegroeid tot de opstart van Zero Emission Services. Binnenvaartschepen varen binnenkort tussen de brouwerij in Zoeterwoude en de Rotterdamse Haven op groene stroom.

Groene Cirkel Heineken is een unieke samenwerking tussen de brouwerij, Naturalis Biodiversity Center, Wageningen University & Research, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland. Sinds 2013 werken zij aan meer duurzaamheid rondom de brouwerij. 

Enkele commentaren:

Gedeputeerde Meindert Stolk: “De afgelopen jaren zijn tal van mooie, duurzame projecten gestart die nooit hadden kunnen plaatsvinden zonder deze gelijkwaardige samenwerking. Hier, op één specifieke locatie en met heel concrete acties. Daarmee een inspiratie om ook op andere plekken werk te maken van een duurzame, gezonde leefomgeving. Het kan namelijk!”

Ruud Pronk, verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Heineken Netherlands Supply: “Door samen te werken binnen Groene Cirkels, hebben we meer voor elkaar gekregen in de verduurzaming van onze brouwerij en keten. Als aanvulling op het emissieloos varen, zijn wij momenteel ook aan het verkennen hoe we het resterende stukje containertransport via de weg elektrisch kunnen maken. Dit is beter voor het klimaat en de leefomgeving. Heineken heeft als doelstelling om in 2030 een volledig klimaatneutrale brouwerij te hebben. Groene Cirkels helpt ons om dit doel te bereiken.”

Verdere toekomsplannen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt samen met Heineken en andere partners de mogelijkheden voor een vergister van mest- en reststromen. Ook zal een ‘multifunctionele sloot’ door Wageningen University & Research worden ontwikkeld. Deze sloot beoogt spoelwater van melkveebedrijven in de omgeving te reinigen via een natuurlijk zuiveringsmoeras in een poldersloot. 

Daarnaast legt de provincie nog twee proefpercelen voor bijen aan langs de Gouwe. Een mooie uitbreiding van het bijenlandschap, naast de natuur- en insectvriendelijke inrichting van het 35 hectare tellende brouwerijterrein. De samenwerking in het bijenlandschap is voor Naturalis en andere partners de basis voor een gezonde leefomgeving en heeft al gezorgd voor 34 procent meer wilde bijensoorten in het gebied sinds de start van Groene Cirkels.

P+ schreef eerder over Groene Cirkels in een Special over Verified Conservation Area’s, waar de Heineken brouwerij als een  van de Best Practices naar voren kwam. Op de cover was toen al een bijenhotel te zien, met de brouwerij op de achtergrond.