Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Kikker
Kikker
05 november 2022

Biodiversiteitsbeleid nog niet ingekleurd

Organisaties hebben grote moeite om de SDG’s die de biodiversiteit beschermen in te kleuren. De wil is er wel, zo blijkt uit onderzoek onder het MVO Expertpanel, uitgevoerd door het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit. Ook is er een financiële noodzaak, omdat er grote schadeposten ontstaan wanneer de natuur niet langer in staat is ecodiensten te verlenen, die nu zorgen voor voedsel, water en hout.

Organisaties worstelen echter met de vraag hoe zij zulke initiatieven kunnen sturen en verantwoorden. Daarom adviseert het Impact Centre Erasmus te beginnen met inventariseren om daarna een koppeling te maken met het klimaatbeleid; de thema’s natuur en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het onderzoek onder het MVO Expertpanel staat in de P+ Special van deze week: ‘Maak combi klimaat en natuur’. In deze uitgave presenteren drie ondernemingen hoe sturen op biodiversiteit in praktijk uitpakt: Verstegen Spices & Sauces, bouwbedrijf Heijmans en investeerder Cardano ACTIAM.


VN-toppen over biodiversiteit en klimaat

Het onderzoek is zeer actueel. Na de klimaattop dit weekend in Egypte volgt later dit jaar de VN-biodiversiteitstop (COP15) in Canada. Hier zullen wereldleiders onderhandelen over het vaststellen van de biodiversiteitsdoelen voor 2030, als ‘Parijs-akkoord voor de natuur’. Deze COP-bijeenkomst is dé mondiale agenda om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en om te buigen naar herstel.

Behoud van biodiversiteit is in meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN terug te vinden. Deze zijn bij organisaties niet allemaal even populair. Aan de 84 procent van de deelnemers aan het MVO Expertpanel die aangeeft de SDG’s te agenderen is gevraagd wie er werk maakt van SDG-doelen die een relatie hebben met biodiversiteit. 

+ Klimaatactie: 64 procent (SDG 13)
+ Leven op land: 41 procent (SDG 15)
+ Schoon water en sanitair: 32 procent (SDG 6)
+ Leven in het water: 23 procent (SDG 14)


Tal van barrières

Het onderzoek biedt ook inzichten waarom het niet lukt om biodiversiteit in organisaties te ontwikkelen of te verankeren. 75 procent van de MVO Experts ervaart ‘soms’, ‘regelmatig’, tot ‘zelfs altijd’ barrières. 

+ Er zijn te weinig biodiversiteitsdata, -metrics, -standaarden en meetmethodieken.
+ Nederland voert geen duidelijk beleid op het gebied van biodiversiteit.
+ Het korte termijnbeleid van investeerders en financiers houdt impactvolle investeringen op het gebied van biodiversiteit tegen.

Op organisatieniveau zijn de belangrijkste belemmeringen ook in kaart gebracht.
+ Managers hebben moeite om biodiversiteit in te bedden in hun beleid.
+ Organisaties zijn zich te weinig bewust van de schade van biodiversiteitsverlies.
+ Het intern delen van dilemma’s en kennis over biodiversiteit is gering.


Te weinig kennis bij medewerkers

Ook de geringe motivatie van medewerkers levert volgens het MVO Expertpanel obstakels op.
+ Er is onder medewerkers te weinig kennis om biodiversiteit verder te brengen.
+ Er is te weinig openbaar beschikbaar bewijs voor de positieve effecten van biodiversiteit strategieën.
+ Medewerkers voelen zich niet verantwoordelijk voor biodiversiteitsverlies, er ontbreekt eigenaarschap.

Al met al wordt uit dit onderzoek duidelijk waarom biodiversiteitsbeleid bij organisaties op dit moment vooral nog een activiteit is waar over gepraat wordt, maar nog weinig naar wordt gehandeld. Kortom: het biodiversiteitsbeleid bij organisaties moet nog dringend worden ingekleurd.

Tekst in P+ Special: Jacqueline Scheidsbach, Anita de Horde (partner bij de Finance for Biodiversity Foundation) en Emiel Gieles (programmamanager van het Executive Program CSR).
 

Downloads

Meer info download je hier:

Biodiversiteitsbeleid nog niet ingekleurd (2397 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier