Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Bosatlas energie
Bosatlas energie
30 november 2012

Bosatlas van de Energie inkijken

De Bosatlas van de energie moet dit onderwerp voor een breed publiek aantrekkelijk maken, meldt uitgeverij Noordhoff over deze bijzondere uitgave. P+ geeft de link om alvast een inkijkje te nemen.

Deze Bosatlas is een uitgave die gedetailleerd in beeld brengt wat er in Nederland bekend is over energie.

Het rijk geïllustreerde boek gaat terug in de geschiedenis, naar de eerste molens, de veenafgravingen. Nog steeds zijn gebieden als de Ankeveense plassen met hun kaarsrechte dijkjes (‘dykswallen’) karakteristiek door deze periode. Ook in Limburg zijn nog de sporen te vinden van de kolenmijnen. En dan het gas van nu, dat regering na regering lui maakte. Maar ook de overvloedige belastinginkomsten uit aardgasbaten zullen eens stoppen, misschien al wel over dertig jaar. Het tempo zal erg afhangen van de vraag hoeveel groen gas we kunnen gaan produceren, hoeveel windenergie we kunnen omzetten in gasvorm, om dit in de aardgasleidingen bij te mengen. Op een kaart krijgt dit stelsel de vorm van dikke aderen, alsof Nederland een lichaam is waar bloed doorheen stroomt. Het alles rondpompende hart zit ditmaal wel in het hoge Noorden. Een indrukwekkende lijst van organisaties, bedrijven, overheden en universiteiten werkten aan deze speciale uitgave mee. Als dank kunnen we nu zien dat Zeeuwen zuiniger met energie omgaan dan Brabanders.

Uitgeverij Noordhoff maakte eerder speciale atlassen die aan dit thema verwant zijn. Zo is er ook een Bosatlas van het klimaat en De Bosatlas van Ondergronds Nederland. Dat is een interessante, vanwege het grote potentieel van thermische energie, een technologie die volgens milieudeskundigen veiliger is dan ‘fracking’ het naar boven bombarderen van gas in gesteenten. De prijs van deze Specials is een kwart van de echte grote Bos Wereldatlas, die nu 100 euro kost (als aanbieding).

Titel: De Bosatlas van de energie
Schrijver: Henk Leenaerts (eindred.)
Uitgever: Noordhoff uitgevers
ISBN: 978 9001 12000 9

De Bosatlas van de Energie inkijken.