Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Uit Cradle to Cradle for Kids
Uit Cradle to Cradle for Kids
16 mei 2012

DSM: Kinderboek legt Cradle to Cradle prachtig uit

Een kinderboek met de aardbol als hoofdpersoon en gemaakt door een ontwerper van DSM. Heel leuk en leerzaam hoe hij kinderen uitlegt hoe Cradle to Cradle werkt.

Soms is de aarde blij. Dan staat alles wat er groeit in bloei. Elke boom maakt zuurstof die kinderen inademen. En zelfs als de boom dood gaat, heeft elk blaadje en elk takje weer een nieuwe functie in de levensloop. Zo vernieuwt de natuur zichzelf.

Maar de aarde zelf kan ook dood gaan en dat levert het meest gruwelijke plaatje in het hele boek op. Een doodshoofd met twee botten er onder, zoals je die op flessen gif vindt, als waarschuwing om er niet van te drinken. Als de aarde zelf sterft, dan is er geen vernieuwing meer. En daar koersen we als mensen op af, als we alles dat we gebruiken maar blijven weggooien en verbranden.

In zulke simpele beelden en teksten legt Van den Berg de noodzaak uit om  Cradle to Cradle te gaan produceren, waarbij er geen afval meer bestaat. Als voorbeeld een tekst: “In de natuur gaat dus niets verloren. Alles is voedsel voor een volgende stap in de cirkel. En alle energie in de natuur komt van de zon. Zonder zon kunnen mensen, dieren en planten niet leven. Door alle verschillen die er op aarde zijn, zoals heel natte of juist droge gebieden, heel koude of juist warme gebieden, past de natuur zich steeds aan, waardoor er veel verschillende planten en dieren ontstaan. De maak-en-gebruik-manier van Cradle to Cradle (dat is Engels en betekent “van wieg tot wieg”) is gebaseerd op wat er in de natuur gebeurt: Afval is voedsel, gebruik de energie van de zon en wees blij met de hoeveelheid aan soorten om je heen.”

Rinus van den Berg werkt al ruim 30 jaar voor DSM als industrieel en bouwkundig ontwerper. In al zijn producten houdt hij rekening met duurzaamheid. Dat zijn bouwkundige, medische en verpakkingstoepassingen, maar ook ontwerpen voor de automobielindustrie. Naast zijn werkzaamheden voor DSM geeft hij onderwijs in duurzaam ontwerpen aan de bouwkundefaculteit van Technische Universiteit

Vanuit dit onderwijs ontstond het idee om de natuurlijke en chemische kringloop aan schoolkinderen uit te leggen. Van Den Berg vond een partner in het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie in Sittard-Geleen, die meedachten. De illustratrice Pauline Meijer vertaalde de tekst in mooie beelden, in zacht waterverf. Zij gaf de aarde de rol van hoofdpersoon.

Het boekje wordt vandaag op de Floriade overhandigd aan de man die het Cradle to Cradle-concept beroemd maakte in Nederland: de Duitse chemicus Michael Braungart (EPEA). Hij ontvangt het kinderboek in het bijzijn van alle leerlingen van de Basisschool De Duizendpoot in Geleen.

Op de Floriade zelf leren kinderen ook dat je van afval nog best mooie dingen kan maken. Dat is het idee achter het cradle-to-cradle huttenbouwproject C2C Base Camp in Venlo. Op de stand wordt buitenspelen gecombineerd met groen onderwijs. Kinderen bouwen er hutten van typische cradle-to-cradle-materialen. Het is daarbij een van de weinige activiteiten voor kinderen op de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Kinderen die deelnemen aan het C2C Base Camp gaan aan de slag met materialen uit de technologische en biologische kringloop. Doel van het C2C Base camp is bewustwording bij kinderen creëren en de manier van denken achter Cradle to Cradle zoveel mogelijk toegankelijk maken, zodat ze de Cradle to Cradle-principes ook in hun eigen omgeving kunnen toepassen. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij hun ouders.

Bij Cradle to Cradle worden mensen aangezet creatief te zijn met herbruikbare materialen, wat dan weer leidt to nieuwe ideeën en inzichten. Ter ondersteuning van het project wordt in het paviljoen ook de film 'Get loopy' vertoond, waarin het principe duidelijk en toegankelijk uitgelegd wordt voor kinderen. Het C2C Base Camp bevindt zich op het themaveld Education & Innovation en deelname aan het huttenbouwproject is gratis.

Het boekje ‘Cradle to Cradle for kids’ is zowel in het Nederlands als in Engels geschreven