Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
emissiekaart Hestia
emissiekaart Hestia
14 oktober 2012

Kaart maakt CO2-emissies zichtbaar

Welke wijk in de stad is heel slecht geïsoleerd? Welke woning in de straat? Welk bedrijf stoot de meeste broeikasgassen uit? Op de Hestia-mappen is het allemaal te zien.

Wanneer een Nederlandse regering ooit eens een plan van aanpak zou maken, om slecht geïsoleerde woonwijken te renoveren, biedt een nieuwe Amerikaanse technologie de kans op prioriteiten te stellen. Welke straten eerst?

Het programma Hestia, genoemd naar de Griekse goding van ‘de huizen’, is gebaseerd op informatie uit publieke bronnen, verkeerssimulaties en energiemodellen voor de bestaande bebouwing. Achter het model schuilt ‘associate professor’ Kevin Gurney van de Arizona State University. Hij durft te stellen: “Met Hestia kunnen wij steden voorzien van complete drie-dimensionale kaarten waarop je kunt zien waar de pieken in CO2-uitstoot zitten.”

De kaarten kunnen zelfs de uitstoot van uur tot uur laten zien. Kantoorgebouwen pieken overdag, maar vallen ’s nachts vrijwel terug. In de winter zijn de pieken ook veel hoger dan in de zomer.

Hij is bij het maken van zijn kaarten natuurlijk wel afhankelijk van lokale metingen op het gebied van luchtverontreiniging, gegevens over verkeersdrukte en zelfs gegevens van de fiscus over woningverbetering.

Vraag is of zulke gegevens in Nederland beschikbaar zijn. Hebben steden als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht zulke data? Mag de fiscus zulke gegevens doorgeven? Er is nog tijd om dit allemaal te overdenken, want de Arizona State University moet dit ook in de Verenigde Staten gaan uitzoeken. Tot nut toe bestaan er alleen nog kaarten van Indiana. Aan Los Angeles en Phoenix wordt gewerkt. Steden zijn belangrijk, want verantwoordelijk voor twee-derde van de totale broeikasgassen, waarvan CO2 de allergrootste boosdoener is, als het gaat om de opwarming van de aarde. Zeker wanneer er ook een luchthaven aan de rand van de stad zit. Ook die neemt het model mee. Maar de piek die een elektriciteitscentrale die gevoed wordt door kolen veroorzaakt, stijgt nog ver boven de emissie van verkeer en luchthavens uit.

Misschien kunnen warmtemetingen van huizen ook nog wel helpen. We zagen eerder prachtige voorbeelden waarbij infrarood-licht zichtbaar maakte welke winkels enorm veel warmte door de gevel en de voordeur lekten.

Op de website van de Universiteit staat een verhelderend filmpje.

Website en contactgegevens van de onderzoekers uit Arizona.
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier