Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
CSR Portal
CSR Portal
23 juni 2012

CSR Portal: nieuw baken voor ambassades

Een nieuwe uitgebreide startpagina over MVO ondersteunt ambassades, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op deze ‘CSR Portal’ kan actief kennis en ervaringen uitgewisseld worden.

Ondernemen in het buitenland is bezaaid met voetangels en klemmen. Zonder dat je het weet blijkt een toeleverancier zich te bezondigen aan kinderarbeid of aan andere mensenrechtenschendingen. Of komt een omstreden grondstof voor je producten onder vuur te liggen in de westerse media. Een schandaal is zo geboren, met aantasting van de goede naam van het bedrijf als onvermijdelijk gevolg.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO, oftewel CSR) is een manier om onaangename verrassingen in het buitenland te vermijden, of in ieder geval om de risico’s serieus onder ogen te zien en proberen aan te pakken.

Een nieuwe portal van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan daarbij helpen. Via deze omvangrijke website kunnen medewerkers van Nederlandse ambassades en medewerkers van verschillende Haagse ministeries kennis en informatie over CSR) met elkaar delen. Op deze manier kunnen zij hun kennis effectiever gebruiken om Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties te helpen die in het buitenland aan de slag gaan. De website kan ook helpen bij het uitvoeren van het Nederlandse kabinetsbeleid met betrekking tot (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten. En natuurlijk heeft de site ook een bewaar- en archieffunctie.

De CSR-portal is een online platform met een community. Dus geen startpagina om alleen informatie te halen, maar ook om kennis te delen, te discussiëren over onderwerpen, vragen te stellen, van elkaar te leren. De portal is dan ook nooit áf: hij moet steeds door de gebruikers gevuld worden. Elke nieuwe belangrijke MVO-overeenkomst verdient een plek op dit platform. Het uitwisselen van Best Practices is ook voor ambassades een manier om het proces van MVO te versnellen, om dubbel werk te voorkomen.

Niet de minsten zorgen voor de inhoud van de website. Beleidsambtenaren van diverse ministeries informeren over de kabinetsbeleidslijnen over MVO. Ze vullen die informatie aan met met ontwikkelingen en goede voorbeelden. Marktadviseurs bij Agentschap NL, EVD en CBI leveren vooral generieke informatie over internationaal MVO. Kennismanagers van MVO Nederland beschikken over specifieke informatie over internationaal MVO binnen sectoren in verschillende landen. Ambtenaren op de Nederlandse ambassades hebben specifieke informatie over internationaal MVO in hun land van stationering. (Lokale) maatschappelijke organisaties, lokale overheden, kennisinstellingen, vakbonden, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven met een aanbod van duurzame producten en diensten kunnen informatie en kennis bijdragen en, net als iedereen, volop meediscussiëren.

Het platform is opgezet op Pleio, een veilig en betrouwbaar online platform voor en door de Nederlandse overheid. Zelfs ‘stille diplomatie’ blijft mogelijk, door bepaalde vertrouwelijke informatie in gesloten groepen te bespreken. De bouw, de opzet en de inhoudelijke begeleiding van de CSR Portal is in handen van Agentschap NL.

Aanmelden bij CSR PORTAL


 

Downloads

Meer info download je hier:

ARTIKEL P+ CSR Portal (303 kb)