Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Carol Gribnau
Carol Gribnau
20 januari 2021

Carol Gribnau nieuwe directeur Stichting DOEN

Als duurzaamheid alleen iets voor de rijken is, creëer je weerstand. Dat stelt Carol Gribnau (55 jaar), de nieuwe directeur van Stichting DOEN. Ze vormt samen met Idriss Nor, directeur Participaties, de nieuwe tweekoppige directie. Gribnau is afkomstig van ontwikkelingsorganisatie Hivos en zal zich voornamelijk bezighouden met de groene, sociale en creatieve programma’s die Stichting DOEN met subsidies en leningen financiert.

Gribnau werkte de afgelopen dertien jaar bij Hivos, waar ze onder andere leidinggaf aan het wereldwijde ‘Green Society Program’. Een van de belangrijkste vraagstukken waar ze zich mee bezighield was de transitie naar eerlijke en duurzame energie- en voedselsystemen wereldwijd. “Carol heeft brede internationale ervaring op veel terreinen waar Stichting DOEN actief is”, zegt Idriss Nor van Stichting DOEN. “Ze woonde onder meer in Mali en Nepal en is gewend om vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken die ook in Nederland spelen.”

Gribnau is trots op haar nieuwe aanstelling en benadrukt de belangrijke rol die Stichting DOEN de afgelopen decennia heeft gespeeld als het gaat om het ondersteunen van de echte vernieuwers, de voorlopers. “Het ondernemende, de flexibiliteit en de verschillende vormen van financiering die DOEN biedt, spreken me erg aan. De breedte van het werkterrein van Stichting DOEN (groen, sociaal en creatief) is heel bijzonder. Het is indrukwekkend om te zien hoe binnen twee weken na het uitbreken van de coronacrisis een ondersteuningsfaciliteit in het leven werd geroepen om ervoor te zorgen dat de impact van bestaande partners overeind blijft. Dat is knap, zeker als je dat vergelijkt met veel andere financiers. En al die tijd is het loket opengebleven voor nieuwe aanvragers.”

Volgens Gribnau kan en moet de huidige economische crisis als gevolg van de pandemie veel slimmer worden aangepakt. “Deze crisis vindt zijn oorzaak in de manier waarop wij met onze planeet omgaan, en vergroot bestaande ongelijkheid in de samenleving. Ik mis de discussie in Nederland over hoe we beiden kunnen aanpakken en werken aan een inclusief en groen herstel. Wat voor soort bedrijven zijn bijvoorbeeld na de pandemie van cruciaal belang en hoe kan de creatieve sector daarbij helpen om te komen tot nieuwe oplossingen? Dat is echt een gemiste kans.”

Gribnau wijst verder op de manier waarop de steunmaatregelen worden ingezet. “Veel is gericht op de korte termijn en de ‘oude wereld’, zoals ik dat noem. Willen we de negatieve impact op de wereld verminderen of de positieve impact vermeerderen, zodat de wereld er écht op vooruit gaat?”

Gribnau pleit in haar rol als directeur van Stichting DOEN bovendien voor een koppeling tussen sociale ongelijkheid en duurzaamheid, waar de overheid nu nog te weinig aandacht voor heeft. “De duurzame transitie moet slimmer worden aangepakt, zodat iedereen mee kan doen en de omslag echt van de massa wordt. Mensen met een lager inkomen moeten ook worden meegenomen in de transitie. Het is niet verwonderlijk dat je weerstand creëert op het moment dat duurzaamheid alleen iets voor de rijken is.”

Website Stichting DOEN