Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Changing the Game 2019
Changing the Game 2019
26 januari 2020

Wegens succes: ook dit jaar weer Changing the Game

Het is de ultieme graadmeter voor succes: cursisten die elkaar blijven ontmoeten. De jaargang 2019 van Changing the Game ontmoette elkaar nu alweer twee keer, om hun ervaringen en nieuwe inzichten met elkaar te kunnen blijven delen. André Nijhof van Nyenrode University en Lucas Simons van NewForesight bieden ook dit najaar weer hun unieke course aan. P+ is mediapartner.

Blokkeer nu alvast de volgende dagen in de agenda voor deze exclusieve leergang. Het aantal plaatsen voor cursisten is beperkt tot 25 deelnemers.

Wanneer is Changing the Game in 2020 gepland?

Op donderdag 17 en vrijdag 18 september

Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober

Afsluitende dag op vrijdag 6 november

Dit voorjaar zal ook het gelijknamige boek Changing the Game verschijnen. Ook hierin weer uniek denkwerk. Bijvoorbeeld de laatste inzichten over ‘backcasten’; het plaatsen van een stip op de horizon en dan terugwerken naar het heden om tijdig de juiste stappen op het gebied van duurzaamheid te kunnen zetten. André Nijhof zal hier volgende week meer over vertellen.

Welke 8 stappen doorlopen alle partijen?: bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen?

Hoe kun jij veranderingen tot stand brengen? Die vraag wordt in het boek Changing the Game, dat dit voorjaar op de markt komt, beantwoord met een heel praktisch stappenplan. Belangrijk is zowel het systeem te doorzien als jezelf goed te kennen. Hier een korte versie van de 8 stappen.

Stap 1: Definieer jouw markt

Kies de markt waarin je zelf werkt en die je het beste kent. Formuleer ook de omvang daarvan. Ben je lokaal actief, regionaal, of werk je voor een wereldomvattend concern? 

Stap 2: Focus op de belangrijkste uitdagingen 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op duurzaamheidsgebied in jouw markt? Zet deze uit in een zogenaamde ‘materialiteismatrix’. Zo wordt duidelijk hoe groot jouw invloed kan zijn. De horizontale as van de matrix beschrijft hoe belangrijk een bepaald thema voor jouw organisatie is. Als een onderwerp uiterst rechts in de matrix staat, wil dat zeggen dat het voor jouw sector heel belangrijk is. De verticale as verwijst naar het belang van het thema voor jouw stakeholders, zoals klanten. Rechtsboven is de plaats waar de thema’s met de grootste ‘materialiteit’ staan. Ze zijn zowel voor jouw organisatie als voor jouw stakeholders van groot belang. Het ligt voor de hand dat dat de thema’s zijn waar je je het eerst op richt. In duurzaamheidsverslagen van grote ondernemingen zijn goede voorbeelden te vinden. Bij DSM kwam in de belangrijke rechterbovenhoek ‘Gezondheid en welzijn’ als hoogste stip te staan, als thema dat zowel voor klanten als voor DSM belangrijk is. Maar een toekomstig tekort aan grondstoffen staat ook in de belangrijke rechterbovenhoek. Dat zijn dus de gebieden waar DSM zich het eerste op richt.

Stap 3: Backcast de toekomst die jou voor ogen staat

Stel je nu voor hoe de toekomstige markt eruitziet, wanneer jouw visie volledig is gerealiseerd. Je denkt dus niet over een oplossing die bijvoorbeeld voorkomt dat een bepaalde essentiële grondstof helemaal op is. Het gaat bij deze stap om de vraag hoe jij de getransformeerde markt ziet, die duurzaam is.

Stap 4: Analyseer het huidige systeem

Vraag je af hoe het systeem ertoe heeft geleid dat er vandaag een duurzaamheidsprobleem is. Waarom leidde dit probleem ooit tot een crisissituatie? Waarom wordt dit ‘foute’ gedrag door de markt beloond? Wie ondervindt de gevolgen van dit falen? 

Stap 5: Onderzoek of er al volwassen initiatieven bestaan

Inventariseer nu of er al initiatieven bestaan, die zich richten op de oplossing van het probleem. Wanneer gingen deze van start? Wie waren erbij betrokken? Gingen er al bedrijven met oplossingen de competitie met elkaar aan? Hoe reageerden andere marktpartijen? Is er al een situatie waarin meerdere partijen in een sector tot het besef kwamen dat er gezamenlijk actie moet worden ondernomen om het probleem op te lossen? Wie stapten er in zo’n platform? Is er al interesse voor het issue bij de wetgever? Breng de antwoorden in kaart, door een tijdlijn te tekenen. Wanneer waren deze acties en in welke fase van markttransformatie kun je ze plaatsen? (zie P+ over markttransformatie).

Stap 6: Beslis wie wat moet doen

Maak nu een matrix waarin alle stakeholders een plaats krijgen. Wie kan in welke fase het meest effectief zijn? Wat zijn jouw eigen initiatieven en hoe passen die in de rolverdeling in de matrix? Wat doen de anderen? Waar zie je momentum om naar de volgende fase van transformatie te gaan? Wie werkt hieraan? Beslis nu hoe jouw energie tot het meeste resultaat leidt. Nog even hard doorwerken aan de bestaande fase of juist doordrukken naar een volgende? 

Stap 7: Ontwikkel of verfijn jouw strategie 

Hier komt de vraag aan de orde: wie doet wat en wanneer zou dit moeten gebeuren? Jij kunt niet alles alleen doen, maar je kunt het antwoord wel voor elke partij in de markt bedenken. Welke ‘actoren’ kun jij ondersteunen? Of kun je partijen meekrijgen die nog niet in beweging zijn gekomen? Misschien omdat ze niet weten wat te doen? Schrijf ook vooral op wat je niet wilt doen. Maak dus een To Do-lijst waarin je voor jezelf en alle andere partijen, plus een Not To Do-lijstje. 

Stap 8: Geloof in je eigen rol  

Je kunt als ‘change maker’ nooit succesvol zijn, wanneer je niet volledig in je eigen strategie gelooft. Voel je je zeker, of overmand door twijfel? Herken deze innerlijke stemmen en accepteer ze, maar laat je niet door ze leiden. ‘Limiting beliefs’ kunnen je leiderschapsrol beperken. Het is verstandig hier met gelijkgestemden over te praten. En bedenk: een duurzame veranderaar is nooit klaar. Aan de horizon doemen steeds weer nieuwe uitdagingen op.

Aanmeldingen via de website van Changing the Game

Download de brochure over ‘Changing the Game’ 2020. 

 

Downloads

Meer info download je hier:

Brochure Changing the Game 2020 (3091 kb)