Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Changing the Game Textile Industry
Changing the Game Textile Industry
12 april 2019

Textiel springt alweer naar nieuwe lagelonenlanden

De textielsector maakt zijn naam nog steeds waar als sprinkhaan naar de landen met de laagste lonen: dit keer zijn Ethiopië en Myanmar aan de beurt. De druk op productieland Bangladesh is zo groot geworden dat een uniek verschijnsel optreedt: het land valt terug in fases van duurzame markttransformatie. Zelfs tot ‘babyniveau’, waar schandalen nodig zijn om aandacht te vestigen op misstanden. Alsof Rana Plaza nooit is ingestort, waarbij 1.134 mensen om het leven kwamen.

Dat constateren de auteurs in het hoofdstuk ‘Textile Industry’ in het boek ‘Changing the Game’ van hoogleraar André Nijhof van Nyenrode Business Universiteit en CEO Lucas Simons van NewForesight. In deze bundel worden de duurzame markttransformaties van tien verschillende bedrijfstakken geanalyseerd aan de hand van een Framework.
 

Volgende maand organiseren Nijhof en Simons op Nyenrode een exclusieve leergang van een week waarin zij met de deelnemers diepgaand verschillende bedrijven en bedrijfstakken analyseren. Op basis daarvan kan voorspeld worden welke stappen de groei naar verduurzaming zullen versnellen. 

De eerste deelnemers voor deze intensieve ‘course’ van een week (6 - 10 mei 2019) hebben zich inmiddels gemeld. Er is in totaal plaats voor 20 belangstellenden uit het bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke organisaties. Aanmelding loopt via de website van NewForesight.

Hoe het kan dat Bangladesh bewust achteruitgaat in ontwikkeling? Dat heeft alles te maken met een uitspraak van het Hooggerechtshof van het land in 2018, waarbij een Transitie Akkoord met ingang van 30 november buiten werking werd gesteld. Gelukkig betekent dit niet dat alle bedrijven weer teruggaan naar het niveau van de wetteloze sweatshops. De co-auteurs  constateren dat sommige textielproducenten doorgaan op de ingeslagen weg en verder werken aan hun milieu- en mensenrechtenbeleid. “Het is moeilijk voor te stellen dat ook deze maatregelen worden teruggedraaid”, aldus de schrijvers over deze tegenstrijdige ontwikkelingen. “Maar ook voor sociale issues zijn er steeds meer initiatieven te zien waarbij ngo’s, producenten en de regering samenwerken. We weten uit landen als Sri Lanka dat dit proces enkele jaren tijd vergt. Het begint met stabiele langdurige relaties die het vertrouwen geven om aan verbeteringen op de lange termijn te werken.” Het zal dan wel nodig zijn om transparant te zijn over wat de transformatie verder vraagt, zoals het toewerken naar circulair werken en het integreren van duurzaamheids- en sociale impactcriteria in de prijzen en leveringstijden.

Hoogleraar André Nijhof  bepleit in het boek in de fase 3 (pubertijd) dat partijen elkaar opzoeken om aan doelstellingen te werken die het directe bedrijfsbelang overstijgen. Die doelen zijn in de textiel volop aanwezig. Door de steeds snellere wisselingen van modecollecties is de vervuiling gigantisch. Bovendien zijn er ook op sociaal gebied veel doelen die om een collectieve aanpak vragen.

Nijhof: "Het bijzondere van de textiel sector is dat spoedig na het instorten van Rana Plaza onder politieke druk internationale akkoorden werden gesloten om een herhaling te voorkomen. Vooral gericht op bouwveiligheid en brandpreventie. Het besluit om de bindende werking van deze internationale akkoorden niet langer te erkennen is ook te verklaren vanuit politieke druk, maar dan gelinkt aan het herwonnen zelfvertrouwen van Bangladesh. De grote vraag is nu of de werking van de akkoorden voldoende is doorgedrongen in de marktdynamiek zodat het ook doorgaat zonder de bindende werking. Of in andere woorden, hoe zijn de spelregels van het spel veranderd, zodat duurzame textiel de logische uitkomst wordt?"

Aanmelden voor 5-daagse cursus ‘Changing the Game’