Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
CSR Asia China
CSR Asia China
07 februari 2014

Chinezen halen ons in met MVO-rapportage

Opvallend. Zo typeert Yvo de Boer van KPMG International de stijging van duurzaamheidsverslagen in Aziatische landen. De Chinezen halen ons zelfs in.

De Boer is oud-topambtenaar en organisator van vele klimaatconferenties, waaronder ook de roemruchte in Kopenhagen. Hij schrijft nu als topadviseur van KPMG een interessant voorwoord in The Sustainability Yearbook van RobecoSam. In een opsomming van de groei van het aantal duurzaamheidsverslagen wereldwijd over een periode van twintig jaar, waarschuwt hij dat wij in het westen de Aziaten op duurzaamheidsgebied beslist niet moeten onderschatten.

“Duurzaamheidsverslaglegging is inmiddels wereldwijd mainstream”, geworden, constateert De Boer. “Bijna driekwart (71 procent) van 4.100 onderzochte bedrijven, ieder de 100 beste ondernemingen van hun land representerend, brengen nu een duurzaamheidsrapportage uit. Vooral de Aziatische landen laten een opmerkelijke groei zien. Nog maar twee jaar geleden rapporteerde nog niet eens de helft over duurzaamheid, nu doen al zeven van de tien ondernemingen dat. De MVO-rapportage is in India met 53 procent gestegen, in Singapore met 37 procent, in Taiwan met 19 procent en in China met 16 procent.”

Uit een toelichtende infographic blijkt dat India een sprong van 20 naar 73 procent heeft gemaakt. Het is daar dus vooral het inhalen van een grote achterstand. Ter vergelijking: in China steeg de duurzaamheidsrapportage van de 100 beste bedrijven van 59 naar 75 procent.

Is dat hoog? Dat is heel hoog. In Nederland is het percentage namelijk niet gek veel hoger: 82 procent. Erger: dat is hetzelfde cijfer als twee jaar geleden. Het maakt nieuwsgierig naar de vraag wie die 18 Hollandse treuzelaars zijn. Als ze dit jaar niet eens een keer beginnen met rapporteren, schieten de Chinezen ons ook op dit gebied nog voorbij.

Komt het omdat er soort onwil is, vraagt De Boer zich in zijn artikel af. Zijn antwoord: “Dat kan zijn, maar een feit is dat een duurzaamheidsverslag een onmisbare managementtool is geworden. Het is nooit bedoeld geweest om te dienen als een eigen heiligverklaring van de onderneming.”

Een aanbeveling doet hij ook. Nog slechts 5 procent van alle ondernemingen rekent voor hoe groot de financiële waarde is die door het duurzaamheidsbeleid wordt gecreëerd. Dat is een droevig laag percentage en zal voorkomen dat het MVO-verslag naadloos in het reguliere financiële verslag geschoven kan worden.

Misschien dat de 82 Nederlandse toppers hier de wereld wel een voorbeeld kunnen stellen. We behoren volgens de cijfers van De Boer ook al tot de wereldtop als het gaat om het transparant maken van de beloning van bestuurders, samen met de Fransen en de Duitsers. Zo moeilijk is dat overigens niet, slechts 1 procent van de bedrijven wereldwijd doet dat.

Zie de linkerkolom voor de PDF waarin dit stuk van Yvo de Boer in het Engels staat.

Downloads

Meer info download je hier:

SustainabilityYearbook2014.pdf (5265 kb)