Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Circular Cities
Circular Cities
05 oktober 2018

Steden als machinekamers circulaire economie

Steden zijn de machinekamers van de circulaire economie. De P+ Special van deze week vat de hoogtepunten samen van een reeks interviews met vertegenwoordigers van Europese steden die werken aan de circulaire economie. De geinterviewden kwamen deze week samen op het seminar ‘The City as a Businessmodel’ in Nijmegen. 

Steden zijn rijk aan mensen en grondstoffen. Maar wil deze machine goed op gang komen, dan zullen gemeentelijke diensten nauw moeten samenwerken. Overheden moeten hun bewoners belonen voor goed gedrag. Zonder samenwerking met omringende landelijke regio’s gaat het ook niet. En er zal volop financieringskapitaal beschikbaar moeten zijn. Zo doen Maribor, Antwerpen, Kopenhagen en Londen dat. De steden toonden hun vernieuwende businessmodellen in Nijmegen, een stad met een ideale schaalgrootte voor circulaire praktijken.

Hier wisselden zij hun ervaringen uit over het opstarten van de circulaire economie. Organisator hoogleraar Jan Jonker koos steden die ieder voor zich op een bijzonder terrein uitmunten. De ene stad weet overheidsdiensten door samenwerking in hun volle kracht te zetten. De andere stad smeedt juist weer een aantal omringende steden en gemeenten tot een metropoolregio om. 

De optelsom van deze Best Practices zou een Europese stad opleveren die met ruim voldoende investeringskapitaal en bestuurskracht een uniek businessmodel uitrolt. En daarmee bedrijven en burgers weet mee te nemen in de toekomst. Zo’n stad is er nog niet. Maar het is al wel mogelijk een kijkje in de machinekamer te nemen.

De P+ Special van deze week geeft de belangrijkste Best Practices in hoofdlijnen aan.

Downloads

Meer info download je hier:

Steden machinekamers circulaire economie (4049 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier