Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Biologische uien
Biologische uien
18 december 2021

Coalitie: BTW op groente en fruit naar 0 procent

De nieuwe regeringscoalitie wil de BTW op groente en fruit naar 0 procent brengen. Aan deze grote wens uit duurzaamheidsland wordt nu eindelijk gevolg gegeven. De eerste positieve reacties zijn al binnen, zoals die van de Transitiecoalitie Voedsel. Eerder pleitte Stichting DOEN in P+ voor deze belastingverlaging op gezonde producten.

“We ondersteunen de voorstellen voor een extra belasting op suikerhoudende producten en een verlaging van de BTW op groente en fruit. Maar deze maatregelen zijn niet voldoende. Er is meer inzet nodig op de verbinding van duurzaamheid en gezondheid, op de eiwittransitie, op het bevorderen van een juiste en eerlijke prijs en op de rol van voedselaanbieders (de voedselomgeving)”, aldus de reactie van de Transitiecoalitie, waar onder meer Willem Lageweg de schouders onder zet.

Gezonde voeding is van groot belang voor de volksgezondheid, zegt niet alleen Lageweg. Corona en veel leefstijl gerelateerde ziektes zoals obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziektes en kanker bewijzen dat iedere dag. RIVM rekende uit dat Nederland jaarlijks ca 13.000 voedsel gerelateerde doden telt (exclusief corona).

Of de regering de grote ambities zal kunnen waarmaken? De Transitiecoalitie is er niet gerust op. “De grote vraag is of de overheid de hiervoor noodzakelijke regie en uitvoeringskracht kan leveren. (-)  De grote maatschappelijk opgaven en de hoge ambities van de nieuwe regeringscoalitie stellen zeer hoge eisen aan regie en uitvoering. Op dat terrein heeft de overheid de afgelopen jaren veel aan kracht verloren. Het zal nu moeten gaan om een geheel nieuwe balans tussen regie van het rijk, de rol van andere overheden en een gebiedsgerichte en maatschappelijk breed gedragen implementatie.”

Hoe dit zou kunnen? De Transitiecoalitie Voedsel verwacht van het nieuwe kabinet concrete voorstellen waarin het bedrijfsleven (supermarkten; industrie; horeca etc) wordt aangespoord hun verantwoordelijkheid voor een gezonde en duurzame keuze te nemen. Dat doet recht aan de wetenschappelijk onderbouwde stelling dat de aanbieders van voedsel in belangrijke mate de keuze van de consument bepalen. “Daarbij streven wij naar een verhouding in de dierlijke en plantaardige eiwitconsumptie van 50/50 in 2025; nu is dat nog 60/40”, aldus de Transitiecoalitie in een reactie.

Download van volledig coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' van VVD, D66, CDA en ChristenUnie voor 2021-2025
 

Downloads

Meer info download je hier:

Coalitieakkoord 2021-2025 (1423 kb)