Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Cecile van Oppen
Cecile van Oppen
27 september 2019

Copper8: nog weinig echte circulaire inkopers

Wordt de toenemende aandacht van wetenschappers voor intrapreneurs weerspiegelt door een toename van circulaire inkopers bij bedrijven? “Als ik heel eerlijk ben: ik zie het nog niet”, zegt Cécile van Oppen, directeur van Copper8 in de nieuwe P+ Special.

Als externe adviseur helpt haar bureau organisaties bij het opzetten van circulaire inkooptrajecten. Nuancerend: “Ik zie meer inkopers die circulaire specificaties in hun bestek opnemen dan circulaire inkopers die gaan voor radicale impact.” Ze heeft klanten die variëren van steden als Amsterdam, provincies als Zuid-Holland tot bedrijven als Alliander, waar laatst een aanbesteding circulaire veiligheidskleding werd begeleid.

Van Oppen signaleert een tegengestelde ontwikkeling: “Ik zie bij organisaties juist angst voor een komende crisis. De neiging is dan om alle onzekerheden zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Het risicomanagement krijgt dan overwicht. Wij merken dat ondernemingen daardoor de hakken in het zand zetten. Over een circulair inkooptraject wordt dan gesteld: ‘Wij weten niet hoe duur het wordt’. Maar dat is geen argument. Ook bij traditionele aanbestedingen, zoals in de bouw, zie je vaak overschrijdingen ontstaan. Er is bijna altijd meerwerk. Ik probeer dan de risico's te managen door de kaders van de aanbesteding duidelijk mee te geven: neem bijvoorbeeld een prijsplafond op. Dan is je risico afgedekt. Maar laat je organisatie niet beheersen door angst. Creëer juist binnen een gecontroleerde omgeving ruimte om fouten te maken, want dan leer je als organisatie. Bouw in de contracten escapesin, zodat je een uitweg hebt. De baas moet weten wat hij krijgt. Dat is ook bij circulair inkopen goed mogelijk. Toon lef!”

Download P+ Special 'Nieuwe oogst duurzame businessmodellen'