Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
CO2-afvangen
CO2-afvangen
04 november 2018

De Nederlandsche Bank: CO2-heffing kan goed uit

“Voor de economie heeft een verhoging van de belasting met 50 euro per ton geen grote gevolgen, ook als dit alleen geldt voor Nederlandse bedrijven.” Dat stelde De Nederlandsche Bank deze week, na een eigen studie. De spontane reactie van Michel Schuurman van MVO Nederland: “Dit advies is er een in een reeks. Het gaat nu zo hard, dat het niet meer de vraag is of er een CO2-heffing gaat komen. De vraag is eerder: wanneer?”

Uit de studie van De Nederlandsche Bank blijkt dat dan het bruto binnenlands product na vijf jaar ongeveer een procent lager ligt ten opzichte van een situatie zonder extra belasting. 

Voor een aantal uitstoot-intensieve bedrijfstakken heeft de belasting echter forse gevolgen. In de chemische- en basismetaalindustrie, de delfstoffenwinning en de energiesector zou de grootste kostenstijging optreden. Het gevolg is verlies van afzet en een significante verslechtering van de internationale concurrentiepositie van deze bedrijfstakken. 

Ook bij een CO2-belasting in de gehele EU zijn de verschillen tussen afzonderlijke bedrijfstakken soms aanzienlijk. Zo kan de afzet van de chemische industrie bij een Europese belasting nog steeds fors afnemen.

Extra belastinginkomsten bieden de mogelijkheid om de negatieve gevolgen in specifieke bedrijfstakken te verlichten, adviseert De Nederlansche Bank. “Bij voorkeur zet de overheid de ontvangen middelen in voor een financiële stimulans van de omschakeling naar schone technologie. Dit kan bijvoorbeeld via een innovatiefonds dat is bestemd voor het ontwikkelen van energiezuiniger en minder uitstoot-intensieve productietechnologie.”

Interessant in deze studie is ook (op pagina 2) de overname van het overzicht van Wereldbank dat wereldwijd laat zien welke landen al een CO2-belasting hebben ingevoerd of aangekondigd. Plus: de prijs die op deze CO2-uitstoot wordt gezet.

Denemarken: 23 euro per ton CO2

Frankrijk: 44 euro per ton CO2

Finland: 62 euro per ton CO2

Ierland: 20 euro per ton CO2

IJsland: 29 euro per ton CO2

Liechtenstein: 81 euro per ton CO2

Noorwegen: 52 euro per ton CO2

Spanje: 20 euro per ton CO2

Verenigd Koninkrijk: 20 euro per ton CO2

Zweden: 112 euro per ton CO2

Interessant is ook de vergelijking met de prijs van CO2 op de emissiehandel. In de Europese Unie zit die prijs op 13 euro per ton CO2.

Download van de complete ‘Occcasional Study’ van de Nederlandsche Bank

Downloads

Meer info download je hier:

Studie DNB naar CO2-heffing (1001 kb)