Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 oktober 2011

De Groene Zaak: Belasting op aan de Aarde onttrokken Waarde

 

Belangenvereniging De Groene Zaak vindt dat de overheid bedrijven moet verplichten bepaalde percentages grondstoffen te hergebruiken. Dat zei directeur Marga Hoek.

De Groene Zaak heeft een eigen visie op de circulaire economie bepaald in een “position paper”. Dat leverde een paar pittige standpunten op. Naast de “Belasting op aan de aarde Onttrokken Waarde (BOW)" pleit Marga Hoek onder andere voor “een heffing op grondstoffendevaluatie.” Daarmee bedoelt ze dat wanneer grondstoffen in een tweede leven van mindere kwaliteit zijn (de-cycling), er door “de vervuiler” geld moet worden betaald. Een bedrijf als InterfaceFLOR is nu al in staat om een oude tapijttegel uit elkaar te halen en er een minstens zo goede kwaliteit vezel voor terug te krijgen.

“Ook zouden producten meer ontworpen moeten worden op hergebruik”, vindt Hoek. “Om dat te stimuleren zijn wij voor verplichte hergebruik percentages, zoals die in sommige landen al bestaan. Ook zijn wij voor de invoering van een grondstoffenpaspoort, zodat je als consument ziet wat de herkomst van een product is.”

Bij de Groene Zaak zijn 110 bedrijven aangesloten, die zichzelf als “koploper” beschouwen.

 

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier