Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Nationaal Park Hollandse Duinen
Nationaal Park Hollandse Duinen
06 november 2016

Dunea dolblij met erkenning natuurbeheer

Erkenning! Bij Dunea sprongen medewerkers gaten in het plafond. Samenwerking tussen een waterbedrijf en natuurorganisaties leidde tot verkiezing van Nationaal Park Hollandse Duinen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland.

P+ schreef al eerder over de opmerkelijke strijd die dit drinkwaterbedrijf moest voeren. Nu eindelijk geaccepteerd, maar tot voor een paar jaar geleden wilden natuurorganisaties niets weten van samenwerking met het bedrijfsleven als het ging om natuurbeheer, zelfs niet met semi-overheidsorganisaties. Dunea kreeg het toch voor elkaar en stelde al eerder dat hierdoor de oprukkende stad Den Haag richting duinen en zee een halt was toegeroepen. De Haagse duinen werden gered. 'Een perfect huwelijk', luidde de kop van P+, want schoon drinkwater en schone natuur zijn een Match Made in Heaven.

Tijdens een uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ kwam daar de  verkiezing tot mooiste natuurgebied van Nederland bij. Nationaal Park Hollandse Duinen is één van de winnaars.

In de visie van Dunea is Nationaal Park Hollandse Duinen essentieel voor een steeds mooiere toekomst. “Zo kunnen wij de zeldzame natuur nog beter beschermen. En dit unieke gebied op een verantwoorde manier openen voor recreanten en natuurliefhebbers uit Nederland en ver daarbuiten.”

Het waren overigens niet alleen natuurorganisaties die in de coalitie stapten. Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen elf partijen: Dunea, gemeente Den Haag, gemeente Voorschoten, gemeente Wassenaar, gemeente Westland, IVN, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Duinbehoud, Stichting Duivenvoorde en Zuid-Hollands Landschap. De samenwerking wordt door nog eens 29 andere partijen ondersteund.

Hollandse Duinen trekt 3 jaar uit om zichzelf stevig neer te zetten als Nationaal Park. “De verkiezingen hebben ons een geweldige impuls gegeven", vertelt Georgette Leltz,  de initiatiefnemer. Het Ministerie van Economische Zaken, Business Openers en NBTC Holland Marketing begeleiden Hollandse Duinen bij dit proces. Het is onze ambitie om binnen een jaar te starten met het verbinden van alle afzonderlijke gebieden van alle partners.

Elk winnend gebied ontvangt een bijdrage van maximaal € 300.000 van het ministerie van Economische Zaken om de kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied verder te verbeteren en om de gebieden in binnen- en buitenland op de kaart te zetten.   

De Hollandse Duinen in cijfers

- 43 kilometer lang

- tot 8,5 kilometer breed

- 200 km2 groot

- 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink

- herbergt 60% van de in Nederland voorkomende soorten

- 22% van de Nederlandse vastelandsduinen

- 5% van de jonge duinen van Europa.

Lees hier artikel uit P+ (2015) over Dunea en het redden van de duinen

Over de verkiezing tot mooiste natuurgebied

 

Downloads

Meer info download je hier:

P+ over 'Perfect huwelijk' Dunea en natuur (684 kb)