Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Dutch Good Growth Fund (DGGF)
Dutch Good Growth Fund (DGGF)
12 oktober 2014

Nieuw fonds: mkb in ontwikkelingslanden

Mkb’ers mét sterke businesscases zónder financiers kunnen terecht bij RVO.nl voor het Dutch Good Growth Fund, voor leningen en kredietverzekeringen…

Wilt u investeren in of exporteren naar een opkomende markt of een ontwikkelingsland, maar krijgt u de volledige financiering niet rond bij uw bank?

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt Nederlandse mkb'ers en ondernemers in de opkomende markten en ontwikkelingslanden met het mogelijk maken van financiering van ontwikkelingsrelevante lokale investeringen en export. Vanaf 1 juli 2014 kunnen aanvragen worden ingediend die onder andere bijdragen aan werkgelegenheid, vergroting van de lokale productiekracht en kennisoverdracht in het ontwikkelingsland.

Voor welke financieringsvragen biedt het DGGF een oplossing?

+ Financiering van investeringen van Nederlandse mkb-bedrijven in opkomende markten en ontwikkelingslanden.
+ Financiering van lokale mkb-bedrijven in opkomende markten en ontwikkelingslanden.
+ Financiering/verzekering van ontwikkelingsrelevante export
van Nederlandse mkb-bedrijven naar opkomende markten en ontwikkelingslanden.

DGGF is geen subsidie. De verstrekte leningen moeten worden terugbetaald aan het fonds, zodat andere bedrijven hier ook weer gebruik van kunnen maken. Bedrijven worden geholpen via 1 loket bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor specifieke diensten onder het DGGF zijn verschillende partijen bij DGGF aangetrokken, waaronder RVO.nl en Atradius.

Voor wie?
Het DGGF is bedoeld voor:

+ het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) dat wil investeren in en/of exporteren naar de 66 DGGF-landen.
+ midden- en kleinbedrijven in de 66 DGGF-landen.

Opdrachtgever
Het DGGF wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Andere mogelijkheden
Niet alle projecten bevinden zich in een fase die geschikt is voor financiering binnen het DGGF. Wellicht wilt u eerst meer kennis opdoen over de lokale markt, de haalbaarheid van een project toetsen of een product demonstreren. Via de DHK-regeling kunnen Nederlandse bedrijven subsidie aanvragen voor een demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of kennisverwervingstraject in een van de 66 landen van het DGGF.

Lees meer op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)