Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Elektrische bus van VDL
Elektrische bus van VDL
22 december 2019

Duurzame inkoop lachertje bij Chinese elektrische bussen

Alweer is alle overheidsbeleid om duurzaam in te kopen een papieren tijger gebleken, nu de provincie Overijssel 259 bussen heeft besteld bij een Chinese fabrikant BYD. Directeur Wim van de Leegte van de VDL Groep, die Nederlandse elektrische bussen fabriceert, reageert met ingetogen woede op deze aanbesteding. Volgens Van de Leegte vergeet de overheid dat de VDL groep grote investeringen in de werkgelegenheid in deze regio deed. Ook Start Foundation wijst erop dat de VDL Groep veel werkzaamheden gunt aan de sociale werkvoorziening.

Deze miskleun toont aan hoe groot het verschil is tussen duurzame voornemers en de werkelijkheid. Op de website van de provincie Overijssel is het hele arsenaal aan MVO-voornemens opgenomen. We citeren: “In het bedrijfsleven gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid. Een duurzame toekomst kán immers niet zonder ondernemers. Er liggen economische kansen voor het oprapen. Consumenten gaan steeds bewuster op zoek duurzame producten. Ondernemers kunnen met hun innovatiekracht duurzaamheid versterken.”

Zoals zo vaak gebeurt, worden deze beleidsuitgangspunten niet gelezen door de inkopers van dezelfde overheidsorganisatie. De provincie Overijssel was penvoerder voor het internationale busbedrijf Keolis maar nam in de aanbesteding niets op om handen en voeten aan dit duurzaamheidsbeleid te geven. Hoe een bedrijf zijn huishouding voert, werd niet opgenomen in de aanbestedingsregels, stelt Jos Verhoeven van de Start Foundation.

In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad schrijft directeur Van de Leegte: In de dit jaar gepresenteerde China- strategie stelt het kabinet dat ‘China zich schuldig maakt aan handelspraktijken die het gelijke speelveld verstoren en markttoegang beperken, zoals ongewenste staatssteun en gedwongen en oneigenlijke toegang tot technologie’. Ook bestaan zorgen over de manier waarop China omgaat met milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en privacy. In de nieuwe strategie gaat het kabinet verkennen in hoeverre aanpassingen van onderdelen van het EU-mededingings-en staatssteunkader kunnen leiden tot een gelijker speelveld. Ondertussen wordt de levering uit China aangekondigd van 415 elektrische bussen die op onze nationale wegen gaan rijden. Wie het nog begrijpt, mag het zeggen. Bij ons rest emotie. Niet over het verlies van de orders, maar over de toekomst van onze medewerkers.”

Van de Leegte waarschuwt: “Nadat Europa eerder is overspoeld door het aanbod van goedkope zonnepanelen uit China dreigt voor elektrisch busvervoer hetzelfde.”

Het opiniestuk van Van de Leegte op de website van VDL

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier