Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Duurzame tulpen Amsterdam City Deal Impact Ondernemen
Duurzame tulpen Amsterdam City Deal Impact Ondernemen
31 december 2023

Duurzame tulpen voor Amsterdam

Amsterdam koopt alleen nog maar duurzame tulpen in. Het is een succes van de City Deal Impact Ondernemen.

Directeur Stefan Panhuijsen koestert de successen van Buy Social, een programma van het Social Enterprise NL, een landelijke organisatie van sociale ondernemingen. Al sinds 2015 activeert Buy Social grotere publieke als private organisaties om in te kopen met impact.

Panhuijsen: “Wij hebben lobby gevoerd voor het invoeren van artikel 2.82 in de Aanbestedingswet. Hierdoor kunnen gemeenten nu ook sociale ondernemingen de kans geven in te schrijven op overheidsopdrachten. Van die mogelijkheid wordt overigens nog te weinig gebruik gemaakt.” 

Buy Social koestert haar successen. Breedweer die facilitaire diensten verleent aan het Van Gogh Museum. Maar ook hoe de stad Amsterdam nu sociaal en duurzaam bloemen inkoopt bij de impactonderneming Flower Family. Duurzame tulpen voor Amsterdam.

De praktijk is echter weerbarstig, ervaart Panhuijsen. Aan elk stap vooruit kan ook weer een nadeel kleven. Zo heeft het enorm geholpen dat de stad Amsterdam besloot om de inkoop van bloemen te centraliseren. Voorheen kochten medewerkers van de afzonderlijke stadsdelen voor gelegenheden, verjaardagen van medewerkers of voor relaties een boeket bij een bloemenstalletje op de hoek. Door al deze uitgaven te bundelen ontstond een fors inkoopbudget. 

Panhuijsen over de keerzijde: “Centralisatie kan ook in het nadeel zijn van sociale ondernemingen, zeker wanneer het om hele grote bedragen gaat. We trainen sociale ondernemingen daarin, om zulke aanbestedingen goed voorbereid in te gaan. In het geval van de Flower Family pakte dat goed uit. Maar er is ook een trend gaande om te centraliseren om zo kosten te besparen. In de catering zie je dat soms gebeuren. Zo ontstaan ook wel aanbestedingen waar sociale ondernemingen nog net niet groot genoeg voor zijn.”

In het voordeel van de Flower Family speelde ook dat Amsterdam in de aanbesteding bewust niet om referenties vroeg. Dat geeft nieuwe impactondernemingen, die nog geen vergelijkbare andere grote opdracht kunnen aantonen, toch een kans. 

Maar minstens zo belangrijk, zo benadrukt Panhuijsen, was de vraag van Amsterdam aan de aanbieders om een Plan van Aanpak in te dienen. Op de website van Buy Social: “De inschrijvers van de aanbesteding werden beoordeeld op drie belangrijke criteria: duurzame bloemen, sociale impact en schone logistiek in de binnenstad. The Flower Family scoorde het hoogst.” De medewerkers van deze sociale onderneming brengen de veelal duurzaam geteelde bloemen met elektrische karretjes rond in de binnenstad.

Is het uitsluiten van prijsconcurrentie bij aanbestedingen ook een manier om impact te maken? Panhuijsen: “Dat kan zeker, maar hangt natuurlijk wel van de fixed price af, dat spreekt vanzelf. Het is geen goed idee als deze prijs niet past bij de duurzame extra kwaliteiten die sociale ondernemingen bieden. En puur concurreren op de laagste prijs gaat ook weer ten koste van iets. Het is daarom belangrijk bij inkoop de extra waarden en sociale en milieucriteria beter naar boven te krijgen.”

Het delen van Best Practices als die van de Flower Shop met andere steden is een belangrijke opdracht voor de City Deal Impact Ondernemen, vindt Panhuijsen. Kritisch: “Op het gebied van heel praktisch leren van elkaar is nog een wereld te winnen. De City Deal is geen lobbyorgaan, en de intenties zijn goed, maar het mag concreter. Hoe Amsterdam de aanbesteding van bloemen heeft georganiseerd, daar zouden andere inkopende organisaties veel van kunnen leren. Vooral ook omdat de stad niet op de kwaliteit van de bloemen heeft ingeleverd.”


Dit artikel maakt onderdeel uit van de P+ Special ' Menselijke ecoystemen: zo werkt de City Deal Impact ondernemen'. Er zijn inmiddels meer dan 20 intermediairs aangesloten op de City Deal Impact Ondernemen. Dat zijn: het Versnellingshuis Nederland Circulair!, De Normaalste Zaak, Social Enterprise NL, Impact Noord, Impact Oost, Stadsgarage Haarlem/Kennemerland, Social Club Den Haag, Voorgoed Agency Rotterdam, Impact Hub Amsterdam, Prestatieladder Sociaal Ondernemen, Code Sociale Ondernemingen, Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, Stichting Platform31, Landelijk netwerk van sociaal coöperatief ondernemen (Lansco), EEGA Groep, MAEX-landelijk, Social Finance NL, Starters4Communities, Buzinezzclub, Lucrato, WorldStartup, Thrive Instituut, ROZ Groep, De Omslag, Stérk Brabant, Impact Coalitie Amersfoort