Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
femke groothuis, foto anne hamers
femke groothuis, foto anne hamers
29 september 2013

EU: Nederland ga door met goedkoper maken van arbeid

De Europese Unie wil dat Nederland verder gaat met het minder zwaar belasten van werk door belastingen. Femke Groothuis van Ex’tax ziet duidelijk dat de EU landen opdraagt werk goedkoper te maken en grondstoffen duurder. Hierover vertelt ze aanstaande woensdag op Closing the Loop 2013.

Groothuis dook in EU-documenten en vond deze lijn in de “country specific recommendations” het duidelijkste terug in de adviezen aan België en Spanje. Uit het advies van 29 mei van dit jaar, 2013: “Daar staat zwart op wit dat de EU aanbeveelt belastingen te verschuiven van arbeid naar grondstoffen.”

Eerst België, dat zeven aanbevelingen uit Brussel kreeg, maar dus niet van de eigen regering, maar van de EU.

“België heeft de zwaarste indirecte belastingdruk op arbeid in de hele EU. Dit geldt voor bijna alle type beroepen. Tegelijkertijd zijn de belastingen op milieuverontreiniging als bron van totale belastingopbrengst het laagste. Stel daarom concrete en in duidelijk geplande verschuivingen in het belastingsysteem voor, door de die op arbeid te verleggen naar minder groei-belemmerende gebieden. Te denken valt het potentieel van milieubelastingen, bijvoorbeeld op diesel, fossiele brandstoffen voor verwarming en het fiscaal belasten van privé-gebruik van leasewagens.”

Ook Spanje krijgt het advies verdere stappen te zetten op het fiscaal belasten van vervuilende grondstoffen, “met name de belasting op benzine.”

En Nederland? Doen wij het helemaal goed volgens de EU? Zeker niet, ook al maken we het niet zo bont als België door werknemers leeg te zuigen. Groothuis: Nederland krijgt het advies de beperking van negatieve fiscale arbeidsprikkels voort te zetten." En dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat ons fiscale systeem het voor bedrijven nog steeds niet aanlokkelijk maakt om mensen in dienst te nemen.

Als je deze aanbevelingen even tot je door laat dringen, kom je ineens ook tot een andere conclusie. De politiek in Nederland voert compleet de verkeerde discussie. Bij ons gaat het al jaren over versoepeling van het ontslagrecht, in combinatie met steeds kortere periodes van WW. Daarmee wordt het risico volledig afgewenteld op de werkende bevolking, ook in Nederland de melkkoe van Vadertje Staat. Hoe kan het dat zo veel politieke partijen vergeten dat een kruk drie poten heeft en dat die derde poot verlaging van onder andere loonbelasting is? Dat behoudt banen. Komt de overheid daardoor tekort, dan kan dat in de visie van Groothuis weggehaald worden door grondstoffen zwaarder fiscaal te belasten. Dat stimuleert bovendien recycling, hergebruik, C2C-praktijken en beperkt de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Meer hierover aanstaande woensdag tijdens Closing the Loop 2013. De laatste kans om nog aan te melden.