Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Geslaagde Changing the Game
Geslaagde Changing the Game
12 mei 2019

Eerste lichting ‘Changing the Game’ geslaagd

De eerste lichting van 19 studenten is geslaagd voor de cursus ‘Changing the Game’ op Nyenrode Business Universiteit. Gedurende een week dook de breed samengestelde groep in de theorie en praktijk van duurzame markttransformatie. Sneller dan anderen zullen zij in hun organisatie de fase van duurzaamheid herkennen en de processen in gang kunnen zetten die hun bedrijf voorbereiden op een voor bedrijven steeds complexere wereld, waar samenwerking met partners in eigen en vreemde ketens essentieel is voor toekomstig succes. 

Voor organisatoren Lucas Simons van NewForesight en hoogleraar André Nijhof van Nyenrode was dit de eerste keer dat zij met een ‘eigen’ groep deelnemers een analyse maakten van verschillende bedrijfstakken en de fase van duurzaamheid waarin zij zich bevinden. Ook de herkomst van de deelnemers was breed, van nationaal tot internationaal, van Schiphol tot aan de Volksbank.

Op vrijdagmiddag bij de uitreiking van de certificaten op Nyenrode was er een uitgelaten stemming. Sigrid Hettinga, een van hen: “Je ziet nu in waarom de Industrietafel voor het Klimaatakkoord gedoemd was te mislukken. De fase van duurzaamheid van de partijen aan tafel liep niet synchroon met de doelen die bereikt moesten worden. Dat moet voortaan anders.” Een van de andere deelnemers, innovatiemanager Inne ten Have van de Volksbank, stelde dat deze week voor hem een belangrijke stap was in het denken over de toekomst van de organisatie waar hij werkt: “De rol van een bank is in de toekomst niet meer die van het uitlenen van geld, maar het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als armoede in de samenleving. Dat vraagt om een andere aanpak en een andere manier van denken. Ik voelde me in deze zoektocht erg gesteund door de deze course. Dit smaakt voor mij naar meer.” 

Bij de schriftelijke eindevaluatie werd deelnemers gevraagd een eindbeoordeling te geven op een schaal van een tot vijf. Het regende vijven.

In de voorafgaande periode van werving kwamen nieuwe ideeën op, om aan deze eerste cursus een vervolg te geven. Simons: “Het bleek voor meerdere belangstellenden niet mogelijk om zich een week lang vrij te kunnen maken. Op een ministerie  gaven drie mensen een graag mee te doen, maar ze konden door drukte niet weg , waardoor er maar één deelnemer bij was. Een andere vraag die we kregen, was of we de cursus niet intern in een bedrijf konden organiseren, met een groep van medewerkers. Over deze vorm van ‘In Company Training’ denken we verder na. Na de publicatie van ons boek ‘Changing the Game’ rond de jaarwisseling denken we er ook over om een internationale versie van deze course te gaan organiseren, in Parijs, Milaan en andere landen.”

P+ droeg bij aan deze cursus door (internationale) publicaties over het onderliggende ‘Framework Markttransformatie’ dat aan de basis van deze unieke course ligt. Hoofdredacteur Jan Bom vertelde vrijdagmiddag dat deze analyse ‘mij voor altijd heeft verpest. Vorig jaar Kerst hadden wij in P+ bijvoorbeeld de primeur over het label ‘PlanetProof’ voor melkproducten, een partnerschap tussen FrieslandCampina en Natuurmonumenten. Een paar maanden later kwam ook de Dierenbescherming samen met Stichting Natuur en Milieu met een label voor melkkoeien. Vroeger had ik gedacht: ‘Oud nieuws. Hebben we al gehad’. Nu ik de fases van verduurzaming heb leren herkennen, dacht ik: hé, de melkproducenten stappen de competitiefase in, de kindertijd die gekenmerkt wordt door de opkomst van labels en rankings. Mooi zo, dan kunnen we nu ook een inschatting gaan maken van de tijd die nog nodig is om de fae van kritische massa te bereiken, het puberen. Dan komt de hele veeteelt samen met maatschappelijke organisaties en overheden om te komen tot doelen als gezamenlijk natuurbeheer en CO2-opslag in de teellaag en bebossing. Dan pas formuleert de hele sector een strategie.”

Deelnemers dachten ook terug aan een van de wijsheden van Johan Cruijff: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Download Engelse versie Framework Market Transformation