Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Dordrecht foto Alco Ardon
Dordrecht foto Alco Ardon
08 juli 2012

Dordrecht en HVC starten duurzame energiecoöperatie

De gemeente Dordrecht en het energie- en grondstoffennutsbedrijf HVC hebben deze week de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) opgericht. Inwoners krijgen voor slechts 25 euro een energiescan voor hun woning.

De nieuwe Dordtse  energiecoöperatie voor Dordtenaren, heeft als doel de klimaatambities van de Zuid-Hollandse gemeente sneller te realiseren. Als eerste actie biedt de coöperatie alle inwoners van Dordrecht een energiescan van hun woning aan tegen het lage tarief van 25 euro, in plaats van  95 euro).

Energie Coöperatie Dordrecht gaat zich richten op energiebesparing, energieproductie en energielevering. Onder het motto ’schone energie uit Dordrecht’ wil de coöperatie de lokale mogelijkheden voor energiebesparing en energieproductie benutten en deze lokaal opgewekte groene energie aan de inwoners en bedrijven aanbieden. De coöperatie zal tevens de Dordtse inwoners en bedrijven de mogelijkheid bieden om te participeren in de duurzame energieproductiemiddelen van ECD – zoals zonne-energiecentrales en windmolens - en derde partijen helpen om schone energieprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid): “Ik ben er bijzonder trots op dat de Energie Coöperatie Dordrecht vandaag echt van start is gegaan. De energiescan is een mooi gebaar naar onze inwoners en een mooi begin om bewoners nog meer bij onze energiebesparingsdoelstellingen te betrekken. We redden dat niet alleen als gemeente of HVC, maar moeten het juist met bewoners, ondernemers en andere partners in de stad voor elkaar gaan krijgen. Ik ben er van overtuigd dat de ECD ons hierbij enorm gaat helpen. “
 

Duurzaamheid, waaronder energiebesparing is een van de speerpunten voor de gemeente Dordrecht. De ECD kan het gereduceerde tarief voor het laten doen van een energiescan aanbieden doordat zij gebruik maakt van vraagbundeling. Een gecertificeerde adviseur komt langs en zal de woning op energieverbruik doorlichten. De adviseur kijkt onder andere naar isolatie, ventilatie en verwarmingstechnieken in de woning. Vervolgens krijgt de bewoner een adviesrapport waarin concreet energiebesparingsmaatregelen staan en wat dat oplevert aan vermindering op de energierekening. Deze besparing kan oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar per huishouden. De ECD zal de actie het komend jaar wijkgericht uitvoeren. Na de zomer start de actie in de wijk Sterrenburg, waar woningeigenaren een brief krijgen om mee te doen. Nu al kunnen zij – en alle Dordtse woningeigenaren die geïnteresseerd zijn -  zich  aanmelden voor de energiescan door deze via www.energiedordrecht.nl te bestellen.

De oprichting van de coöperatie sluit aan op de wens van de gemeente om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze ambitie waar te maken, heeft de gemeente een Energiebeleidsplan opgesteld. Daarin is bepaald dat de gemeente  in 2015 elf procent wil besparen op energie en dat drie procent van de energie in Dordrecht duurzaam wordt geproduceerd.

Nieuws van HVC over de nieuwe bundeling