Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Essent en HIER
Essent en HIER
14 juli 2012

Essent gaat meer duurzame energiediensten aanbieden

In 2020 moet 30 procent van de omzet bij Essent uit additionele activiteiten rond energie komen. Om dit doel te bereiken is een samenwerking aangegaan met de HIER Klimaatcampagne.

Essent wil niet alleen de grootste producent van groene stroom uit Nederland blijven, maar nog veel meer dan nu consumenten en bedrijven gaan helpen bij het besparen van energie met praktische tips en handige tools. Nu is er  voor consumenten bijvoorbeeld al de VerbruiksManager, en voor ondernemingen een uitgebreide Energiescan. Met ‘Groen voor Gas’ wordt verantwoord klimaat gecompenseerd gas wordt aangeboden. Het gasverbruik wordt daarmee gecompenseerd volgens breed geaccepteerde kwaliteitseisen.

Essent wil daarnaast kijken naar de mogelijkheden om de eigen bedrijfsvoering en die van haar samenwerkingspartners te verduurzamen. Hierbij wordt gedacht aan het inzetten van de CO2-Prestatieladder, ‘het belangrijkste instrument voor duurzaam aanbesteden bij grote infrastructurele projecten’. Deze meting werd ontwikkeld door ProRail in samenwerking met toeleveranciers. De bedrijven die de moeite namen hun ‘footprint’ terug te brengen, krijgen van ProRail voorkeur bij aanbesteding. Op deze wijze werd het geïnvesteerde geld dubbel en dwars terugverdiend. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, beheerder van het instrument, zal samen met Essent kijken naar de mogelijkheden voor implementatie van de CO2-Prestatieladder.

De komende tijd gaan de nieuwe samenwerkingspartners ook producten voor consumenten ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn:

+ Essent en HIER onderzoeken de mogelijkheid om zonnepanelen aan te bieden aan de consument en de rol die HIER daarbij kan spelen

+ Essent en HIER onderzoeken de mogelijkheid om een consumentenproduct te ontwikkelen gericht op het leasen van zeer zuinig witgoed.

Essent over de Klimaatcampagne HIER