Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Boeren van Amstel
Boeren van Amstel
25 november 2022

Extra inspanningen boeren ook in True Price?

Is True Price ook geschikt om extra inspanningen van boeren in de prijs van landbouwproducten op nemen? Met die vraag in het achterhoofd begon Ellen Huls (1989) aan haar paper voor de Executive mMBA-module ‘Business Ethics in context’, als studente van hoogleraar Ronald Jeurissen. 

True pricing is een methode om op productniveau verborgen maatschappelijke schade in de prijs op te nemen, zoals milieuverontreiniging en kinderarbeid. Het bijzondere van het onderzoek van Huls is dat ze ook de bijzondere inspanningen van boeren in true pricing wil opnemen, die nu onbeloond blijven. “Vooral ook maatschappelijke baten zoals extra inspanningen van boeren op het gebied van natuur, landschap en biodiversiteit.” Jeurissen was vol lof over dit werkstuk: ‘voortreffelijk’.

Een al bestaand voorbeeld van ‘positieve true pricing’ is de melk die Boeren van Amstel aanbieden. In elk pak melk is 2 eurocent opgenomen ter bescherming van weidevogels.


“True pricing introduceert concurrentie op duurzaamheid” 

Ellen Huls in P+: “Echte prijzen voor landbouwproducten rekenen betekent veranderingen aanbrengen in de markt en in het recht. True pricing introduceert concurrentie op duurzaamheid in plaats van op kostprijs. Brengt transparantie in productieketens aan. Door duurzaamheid te vertalen in de prijs kan de consument duurzame keuzes uiten. Daarvoor is een wereldwijd erkende gestandaardiseerde methode nodig, om die prijzen te kunnen berekenen.”
 
De studente ging zelf zo ver dat ze een nieuwe taak voor overheidsorganen bedacht: “In mijn paper geef ik een nieuwe rol aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als uitvoerende macht bij het invoeren van true pricing. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) zou als onafhankelijk toezichthouder kunnen optreden. Deze arbiter kan ook door niet-vrijblijvende afspraken de positie van de boer versterken ten opzichte van andere schakels in de keten, waaronder de supermarkten. Deze hebben met hun inkooporganisaties veel macht in de productieketen. Van supermarkten verwachten we transparantie over de wijze waarop hun assortiment aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt, inclusief een eerlijke prijs voor de boeren. Duurzaamheid moet vooral niet te eenzijdig worden belicht, want het begrip kent vele facetten: van CO2-footprint, dierenwelzijn tot gezondheid, enzovoorts.” 


“Geen melk uit Nieuw-Zeeland halen”

Huls over zichzelf: “Ik werk bij de Limburgse land- en tuinbouwbond en in mijn vrije tijd op ons familiebedrijf, een paardenopfok. Daarnaast heb ik samen met mijn zus in Zuid-Limburg ook nog een wijngaard. We verwachten volgend jaar de eerste Merlot op volle grond van Nederland te presenteren. Ik weet dus heel goed dat we in het Nederlandse voedselsysteem al jarenlang bezig zijn met verduurzaming, met de laagste CO2 footprint per kilogram product. Tegelijkertijd zie ik dat verdere verduurzaming vaak nog onvoldoende loont, omdat de boer geen vergoeding voor extra inspanningen krijgt. Daar komt mijn interesse in true pricing vandaan. We moeten weer naar een systeem waarin waarde toevoegen wordt beloond. Boeren voegen de meeste gezondheidswaarden toe, maar zijn niet altijd in staat om zich de beloning hiervoor ook toe te eigenen. Toch doen we het in Nederland ten opzichte van andere landen in de wereld heel goed. We zijn constant bezig met verbeteren. Tegelijkertijd zie ik dat veel van onze supermarktproducten, ook wanneer er een Nederlands alternatief is, uit landen komen waar de externe kosten veel hoger zijn. Denk aan de boontjes uit Peru. Daarom moet true pricing op wereldschaal ingevoerd worden, onder internationaal toezicht. Het belangrijkste effect is dat er zo een internationaal gelijk speelveld voor voedselproducten wordt gecreëerd waarbij verduurzaming loont. Doe je dat niet, dan speel je Nederland van de kaart. Dan zie ik supermarkten hun melk nog uit Nieuw-Zeeland halen, als het daar goedkoper zou zijn. Markt, recht en ethiek zijn dan niet in balans.”

 

Downloads

Meer info download je hier:

Natuurbehoud_afdwingen_Nijenrode2.pdf (487 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier