Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
fmo
fmo
11 mei 2014

De nieuwe brug heet FMO

De Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO is deze week partner geworden van P+. Directeur Nanno Kleiterp richt zich steeds nadrukkelijker op het Nederlandse bedrijfsleven. Hij wil de brug naar 'overseas' zijn.

FMO is een bank die bij het grote publiek in Nederland niet bekend is. Je kunt er als particulier geen rekening openen, of geld neerzetten op een beleggingsfonds. Het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden en de bekende retailbanken kennen FMO des te beter, met een track record van ruim 40 jaar. Plus een rating voor betrouwbaarheid waar heel wat collega-banken op dit moment jaloers op mogen zijn: AAA van Fitch Ratings en AA+ van Standard & Poor’s.

De bedrijfsresultaten van FMO mogen er dan ook zijn. Vorig jaar werd een recordbedrag van 1,5 miljard euro aan nieuwe verplichtingen aangegaan. Andere primeurs: de lancering van het eigen eerste investeringsfonds en het op de markt uitbrengen van een zogenaamd ‘duurzaamheidsobligatie’, daarmee vooruitlopend op de golf van groene bonds die bedrijven uitgeven om het verduurzamen van hun bedrijfsvoering te financieren, zoals Unilever bijvoorbeeld.

Alsof directeur Nanno Kleiterp de verzakelijking van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zag aankomen, manifesteert hij zich steeds meer in de Nederlandse duurzaamheidswereld. Hij was dit jaar onder meer te gast op de nieuwjaarsreceptie van MVO Nederland en bij de lancering van het nieuwe Industriële Model door Interface in Scherpenzeel. Met zo’n schat aan financiële ervaring in ontwikkelingslanden kan juist FMO Nederlandse ondernemers ondersteunen in landen in ontwikkeling.

In het laatste jaarverslag omschreef Kleiterp zijn doel dan ook zonder enige omwegen: “FMO heeft een unieke positie tussen Nederland en de zich ontwikkelende markten waar zowel onze klanten in den verre van kunnen profiteren, als onze stakeholders thuis. Deel van onze strategie is onze relaties met Nederlandse bedrijven te versterken en gebruik te maken van het groeiende netwerk van gelijk gestemde organisaties op de Nederlandse markt.”

Voor wie FMO al wat langer volgt, kon deze strategie geen verrassing zijn. Het is opvallend hoe vaak FMO betrokken is bij grensverleggende initiatieven, daarbij steeds de brug vormend tussen Nederland en economische ontwikkelingen ver weg.

We noemen er enkele:

+ FMO was van de partij toen het Business Initiatief REDD+ werd gelanceerd. Andere namen: P+-partner Essent, Eneco en Desso. Het platform is een initiatief van VNO-NCW, de koepel van milieu- en natuurorganisaties IUCN en het ministerie van Economische Zaken.

+ FMO werkt ook met P+-partner IDH samen, onder andere aan het duurzame fruit- en groente-initiatief. Doel is de import van deze gewassen in 2020 uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika 100% duurzaam te krijgen. Ook wordt hard gewerkt om tropisch bosbeheer versneld te verduurzamen, met tal van partners, waaronder ook Nyenrode, ook een samenwerkingspartner van P+.

+ Ook P+-partner  ASN Bank belegde 20 miljoen euro in de duurzaamheidsobligatie van FMO. De opbrengst van deze duurzaamheidsobligatie (sustainability bond) wordt gebruikt om groene projecten te financieren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie-opwekking, energy-efficiëntie, verantwoorde landbouw, voedselproductie, bosbouw, watertoevoer en -toegang en verantwoord vervoer. Met de opbrengst worden ook projecten gefinancierd op het gebied van ‘inclusive finance’, zoals de financiering van microkredietinstellingen en van het midden-, klein- en microbedrijf.

+ FMO werkt ook hard mee aan het duurzaam beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen. Via oud-P+ partner SNS werd het SNS FMO SME Finance Fund opgericht, een joint venture van FMO en SNS Impact Investing van hoogleraar Harry Hummels. De eerste inleg werd gedaan door de verzekeraar Zwitserleven, het Spoorweg pensioenfonds en het Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Daarmee was de eerste inloeg voor een bedrag van 100 miljoen euro compleet.

+ FMO krijgt ook een cruciale rol in het op 1 juli aanstaande startende Fund Emerging Markets (FOM - 'Fonds / Faciliuteit Opkomende Markten'), van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. FMO krijgt de taak Nederlandse bedrijven te helpen om in opkomende landen te investeren. Ook hier is de keuze voor FMO geen verrassing: het Rijk is al vanaf de start in 1970 voor 50 procent aandeelhouder in FMO. De andere oprichters waren onder andere de centrale ondernemersorganisaties en de vakcentrales FNV en CNV.

En dan zijn nog niet eens genoemd de vele studiedagen over tal van thema’s die samen met Nederlandse ondernemingen werden georganiseerd, tot en met Philips toe.

In het komende julinummer van P+ verschijnt een uitgebreid interview met CEO Kleiterp, waarin hij dieper ingaat op zijn strategische keuzes. Hij zal zijn aanbod aan duurzaam ondernemend Nederland hierin verder toelichten. Bij FMO werken een kleine 300 mensen. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

P+ biedt het laatste jaarverslag over 2013 van FMO aan als PDF, zie de linkerkolom, onderaan.

Website FMO

Downloads

Meer info download je hier:

FMO jaarverslag 2013 (7094 kb)