Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Special FMO en privaat geld
Special FMO en privaat geld
24 mei 2019

Uniek consortium FMO wint tender nieuw klimaatfonds

Een baanbrekend samenwerkingsverband tussen ngo’s en financiers mag van het ministerie van Buitenlandse Zaken het Fonds voor Klimaat en Ontwikkeling (DFCD) gaan leiden. Het nieuwe klimaat- en ontwikkelingsfonds werd al in het regeerakkoord aangekondigd. In maart meldde P+ dat FMO hoge ogen gooide bij de aanbesteding, samen met enkele partners. Nu is bekend geworden dat de ontwikkelingsbank het fonds gaat managen, samen met Climate Fund Managers (met wie al het al samenwerkt in een ander klimaatfonds), ontwikkelingsorganisatie SNV en het Wereldnatuurfonds. 

Het nieuwe klimaat- en ontwikkelingsfonds krijgt 160 miljoen euro te besteden, verdeeld over de periode 2019-2022. Het moet investeringen in ontwikkelingslanden bevorderen die zich richten op aanpassing aan klimaatverandering (minimaal twee derde van de projecten), alsook het tegengaan ervan. Voorbeelden zijn het gebruik van droogtebestendige gewassen en de aanleg van windparken. Ook waterbeheer wordt een speerpunt, evenals essentiële ecosystemen als het tropisch regenwoud, moerasgebieden en mangrovebossen. Het klimaatfonds zal niet alleen aangedragen projecten financieren, maar ook actief zelf investeringswaardige projecten helpen ontwikkelen.

Het DFCD zal, zoals gebruikelijk bij dit soort ontwikkelingsfondsen, alleen investeren in activiteiten die de markt niet oppakt. Tegelijk moet het geld van de Nederlandse overheid fungeren als hefboom, om een veelvoud aan private investeringen mogelijk te maken. Dat kan het doen door bijvoorbeeld garant te staan bij private investeringen.

Dat ontwikkelingsbanken en natuur- en ontwikkelingsorganisaties samen een overheidsfonds voor klimaatfinanciering gaan beheren is uniek, ook internationaal. FMO noemt het ‘revolutionair’. De ontwikkelingsbank hoopt dat het fonds zal uitgroeien tot een wereldwijd voorbeeld voor het aantrekken en besteden van publiek en privaat geld om klimaatbestendige ontwikkeling te bevorderen, en verder biodiversiteitsverlies tegen te gaan. "Om klimaatverandering effectief tegen te gaan, moeten we onze houding fundamenteel veranderen”, zegt Kirsten Schuijt, CEO van de Nederlandse tak van het internationale Wereldnatuurfonds (WWF-NL). “Dit partnerschap, bestaande uit financiële instellingen en ngo’s, is hiervan een goed voorbeeld.”

Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen moeten een belangrijke rol in de uitvoering gaan spelen. “Hun deskundigheid staat internationaal hoog aangeschreven en kan zowel de betrokken landen vooruithelpen als profijtelijke nieuwe markten aanboren”, aldus het ministerie. Een woordvoerder liet eerder weten dat er uit die hoek al veel belangstelling is. Op een informatiebijeenkomst kwamen meer dan honderd geïnteresseerden af. 

Lees ook de P+ Special van eerder dit jaar over het aantrekken van privaat geld door FMO.

tekst: Hans van de Veen