Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Impact Feyenoord gemeten
Impact Feyenoord gemeten
03 april 2020

Feyenoord bewijst maatschappelijke impact

Schoolkinderen die een intensief schoolsport-programma van Feyenoord volgen scoren hoger op omgang met de eigen emoties. Ook hun contactvaardigheden zijn beter ontwikkeld dan die van hun leeftijdsgenoten. De topclub wordt daarnaast beloond voor de investering: “De kinderen hebben significant meer binding met de club Feyenoord .” Dit blijkt uit een pilotonderzoek van het Impact Centre Erasmus naar de resultaten van het maatschappelijke programma van de Rotterdamse topclub.

De P+ Special van deze week biedt een overzicht van het groeiende maatschappelijke besef in de voetbalwereld. Feyenoord mag dan vooroplopen, ook andere topclubs slaan steeds vaker de brug naar de eigen omgeving. Dit geldt zeker voor amateurclubs, die van oudsher een nauwe relatie hebben met hun leden.

Voetbal kan zoveel meer zijn dan een spelletje, zo constateert het Impact Centre Erasmus in P+. Het kan kinderen sociale vaardigheden bijbrengen en fitter maken. Clubactiviteiten kunnen ook ouderen uit de eenzaamheid halen. En statushouders die kunnen voetballen een kans geven om een bijdrage te leveren aan Nederland. 

De verantwoordelijkheid die de clubs voelen voor de samenleving blijft niet bij maatschappelijke programma’s alleen. Dat bleek toen het coronavirus in Nederland steeds meer slachtoffers begon te maken. Op 21 maart, de dag dat Feyenoord en Ajax eigenlijk een wedstrijd hadden moeten spelen, sloegen de twee clubs de handen ineen. Met de leus ‘Hand op hand voor onze dapp’re strijders in de zorg’,  betuigden beide clubs gezamenlijk hun steun aan de nieuwe anonieme helden van Nederland: het verplegend personeel en de artsen. ‘Het Nederlandse voetbal kent één klassieker en die zou normaal gesproken dit weekend worden gespeeld. Maar die wedstrijd is tot nader order uitgesteld. Wat ons, Feyenoord en Ajax, betreft, verdienen anderen het applaus. De campagne is een welgemeend dank je wel richting al die mensen die nu zo keihard aan het werk zijn in de zorg. Wij zijn weliswaar elkaars sportieve rivalen, maar dit doen we bewust samen’, zo verklaarden de twee topclubs.

Drie dagen later twitterden alle aanvoerders in de eredivisie eenzelfde boodschap aan de Nederlandse zorgverleners: ‘Normaal klappen jullie voor ons, maar nu klappen wij voor jullie’.

In het artikel in P+ komt ook het eeuwige misverstand aan de orde: impact gaat niet over het verzamelen van getallen (output), zoals aantallen vrijwilligers, maar over meetbare veranderingen in levens van mensen. Dat maakt de vraagstelling bij impact-onderzoek in de sportwereld heel anders. 

In het onderzoek vergeleek het Impact Centre Erasmus de effecten van de programma’s ‘Schoolsport’ (waarbij schoolkinderen eenmalig een uur sportles krijgen van trainers van Feyenoord) en ‘Schoolsport Plus’ (een intensief programma waarbij schoolkinderen gedurende het gehele schooljaar worden begeleid met sportlessen en onderwijsondersteuning) met elkaar. Er werden drie verschillende effecten onder de deelnemende kinderen gemeten.

Zorgden de sportactiviteiten voor meer binding met de club en voor meer vertrouwen? Hadden de activiteiten effect op de omgang met emoties? Droegen de sportlessen bij aan de contactvaardigheden van kinderen?

Ja dus, constateerden de onderzoekers. Hoe intensiever het programma, hoe groter het effect. Maar de extra aandacht kost wel meer geld.

Lees het volledige artikel in deze P+ Special ‘Maatschappelijke power’.

 

Downloads

Meer info download je hier:

Maatschappelijke impact Feyenoord (1248 kb)