Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
vuisten
vuisten
28 september 2018

Financials: Platform leefbaar loon

Een groep Nederlandse financiële instellingen heeft het ‘Platform Living Wage Financials’ (PLWF) opgericht. Dit platform wil de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie te verbeteren, waar lonen vaak te laag zijn om van te leven. P+ publiceerde vorig jaar nog een P+ Special met een handleiding van de ASN Bank voor textielbedrijven om ‘in vier slagen’ een leefbaar loon in te voeren.

Oprichters van het PLWF: ASN Bank, MN, Triodos IM, a.s.r., Achmea Investment Management, NN Investment Partners, Robeco en Kempen, hebben samen meer dan 700 miljard euro onder beheer. Ze willen hun invloed gebruiken om de lonen bij de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt te verhogen, dus ‘leefbaarder’ te maken.

Leefbaar loon voorziet in de basisbehoeften van medewerkers en hun gezin. Lagere lonen komen met name voor in sectoren waar veel handwerk nodig is, zoals de textiel- en schoeiselindustrie, consumentenelektronica, landbouw of detailhandel. “Werknemers in lagelonenlanden kunnen hierdoor vaak niet voorzien in hun basisbehoeften zoals voedsel, kleding, zorg, huisvesting en scholing. Een leefbaar loon doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede die deze gezinnen vaak al generaties in hun greep houdt”, zegt Irina van der Sluijs, Senior Advisor Human Rights bij ASN Bank, één van de oprichters van PLWF. “Zo functioneert leefbaar loon als een katalysator, om ook kinderarbeid en excessief overwerken terug te dringen.”

PLWF verenigt financiële instellingen in hun wens zich in te zetten voor een leefbaar loon in lagelonenlanden. Het platform start met een focus op de textielsector en breidt dat uit naar andere sectoren zoals supermarktketens en landbouw. Gezamenlijk is een methodologie ontwikkeld om leefbaar loon meetbaar te maken. Hiermee worden (textiel)bedrijven op dezelfde manier beoordeeld en vergeleken. Deze beoordeling vormt de basis waarmee de instellingen in dialoog treden met de ondernemingen waarin ze investeren, want ook voor hen is dit een complex thema.

Doel is om te zorgen dat alle bedrijven op den duur een leefbaar loon mogelijk kunnen maken voor werknemers in hun keten. PLWF helpt hen hierbij, conform de VN-richtlijnen die gaan over mensenrechten en bedrijfsleven (UNGPs): van beleid op leefbaar loon, tot praktijk en meetbare impact in de productielanden.

Leefbaar loon is een universeel mensenrecht. De oprichting van PLWF is in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en heeft als doel de sociale dimensie van duurzaamheid aan te pakken. 

English version P+ Special Living Wages in Textiles