Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Vincent Kranenburg Fujitsu
Vincent Kranenburg Fujitsu
26 maart 2019

Fujitsu daagt inkopers uit op duurzaamheid

Veel meer dan nu nog het geval is, kunnen organisaties het verschil maken op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), door hun leveranciers meer uit te dagen. Onder meer in de markt voor IT-oplossingen kunnen aanbieders die duurzaamheid in hun cultuur hebben verweven zich hierop meer onderscheiden. Dit stelt Vincent Kranenburg, hoofd Human Resources bij Fujitsu Benelux. “Overheden, maar ook bedrijven in de private sector, kunnen kritischer aanbesteden om dit te stimuleren.” 

De vraag naar duurzaamheidsaspecten bij aanbestedingen neemt toe. Het gegeven dat organisaties steeds vaker oog hebben voor verantwoord werken en ethisch handelen, valt toe te juichen, stelt Kranenburg. “Wat ons betreft kan dit niet ver genoeg gaan. Daag ons juist meer uit op duurzaamheid, vinden wij. Want dan winnen we.”

MVO is voor Fujitsu niet iets van gisteren; men is er hier al ruim dertig jaar mee bezig. “Het is een kernelement in onze bedrijfsfilosofie, ‘The Fujitsu Way’, die voortkomt uit de Japanse wortels van ons bedrijf. Het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt voor ons in dat wij willen bijdragen aan een duurzame netwerkmaatschappij, door samen met onze klanten verschillende sociale uitdagingen aan te gaan en milieuvraagstukken op te lossen.”

Bij verduurzamen denken veel organisaties vaak niet direct aan ICT, maar dit zouden ze eigenlijk wél moeten doen. “Daarom ook vragen wij aan de markt om kritischer door te vragen op MVO-aspecten.” Onder meer overheden maken nu nog veel te weinig gebruik van de mogelijkheden die er liggen om leveranciers te beoordelen op duurzaamheidsaspecten. In de praktijk komt dit helaas vaak neer op niet meer dan een checklist van MVO-kenmerken die vrijwel iedere leverancier kan voorleggen. “Dit biedt te weinig ruimte aan leveranciers die al meerdere stappen verder zijn dan wat de markt nu van hen vraagt. Met andere woorden: bedrijven bij wie duurzaamheid in het DNA verweven zit, worden hiervoor nog niet beloond.” 

 Verantwoord werken zit bij Fujitsu door het gehele bedrijf heen ingebakken. Van het ontwikkelen van ICT-oplossingen met een minimale impact op het milieu en het beschermen van de rechten van de mens tot het stimuleren van medewerkers om zich ook voor maatschappelijke projecten in te zetten. Dit beleid is vastgelegd in bovengenoemde Fujitsu Way en uit zich in vijf pijlers: milieu, maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling, diversiteit & inclusiviteit, welzijn en bedrijfswerkzaamheden. Dat deze aanpak oprecht is en gewaardeerd wordt, blijkt uit hoge beoordelingen in de Dow Jones Sustainability Index, de Global Compact 100-lijst van de Verenigde Naties en diverse andere indexen en externe assessments. 

 Kranenburg: “Op onze inspanningen mag iedereen ons afrekenen. Zelf doen wij dat immers ook. Ieder jaar publiceren wij het Fujitsu Group Sustainability Report, waarin verslag wordt gedaan van alles wat wij doen om als bedrijf duurzaam te zijn.” Om er een paar zaken uit te lichten: hoog in het vaandel staan onder meer veilige arbeidsomstandigheden (weergegeven in de Occupational Health & Safety Index en de Health Management Index). Ook ‘Green Tech’ en het bouwen van een ecologische waardeketen met onze leveranciers, partners en klanten heeft onze volledige aandacht. Fujitsu’s R&D-afdeling, Fujitsu Laboratories, richt zich onder meer op het ontwikkelen van zeer energiezuinige IT-hardware. “Sprekend over energie: voortdurend zoeken wij naar manieren om ons energieverbruik te verlagen, verspilling te reduceren en groen in te kopen. Dit uit zich bijvoorbeeld in elektrische laadpalen op onze parkeerplaatsen, voor medewerkers en bezoekers, en het opnemen van elektrische auto’s in ons leaseaanbod.” 

“Veel van onze initiatieven zijn een weerspiegeling van ons internationaal groepsbeleid”, vervolgt Kranenburg. De impact daarvan is voor een organisatie met 140.000 medewerkers in meer dan honderd landen al snel groot, maar niet altijd meteen zichtbaar. “Misschien wel het meest trots zijn onze medewerkers daarom op onze lokale initiatieven. Vorig jaar kozen onze medewerkers Kinderen Kankervrij (KiKa) als liefdadigheidsinstelling om te ondersteunen. Hiervoor organiseerden we onder meer een veiling en namen we deel aan Run for KiKa en haalden we geld op voor dit goede doel. Ook doneren wij regelmatig overvloedig IT-materiaal, zoals laptops en schermen, aan scholen en andere organisaties die wij hiermee kunnen helpen.” 

 Duurzaamheid begint wat Fujitsu betreft bij de eigen medewerkers. “Zij zijn onze allerbelangrijkste ‘assets’. Er zijn verschillende programma’s die onder meer veilige arbeidsomstandigheden, diversiteit op de werkvloer en gelijke kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen.” Voorbeelden zijn een graduate-programma en het initiatief Purple Light Up voor het ondersteunen van medewerkers met een handicap. “Er zit ook vaak een social return-component in dienstverleningsovereenkomsten met onze klanten, waar wij graag invulling aan geven door bijvoorbeeld actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werven.” Ook is er veel oog voor gezondheid, bijvoorbeeld door gratis fitness-abonnementen, een voetbaltoernooi en een wereldwijde wandelcompetitie (de Global Corporate Challenge) met meer dan 300.000 deelnemers. Niet alleen is dit goed voor de gezondheid, maar het leidt ook tot een actievere leefstijl en een sterker gevoel van onderlinge verbondenheid. 

 Een beter milieu begint bij jezelf, is het credo als het gaat om de medewerkers. “Hier maken we elkaar ook bewust van door ook op de kleine dingen te letten, zoals niet overbodig in de auto stappen of het gebruik van recyclebare bekers in de koffieautomaten.” Dit soort kleinschalige initiatieven gaan hand in hand met bredere ambities van het wereldwijde bedrijf, zoals het vermijden van het gebruik van conflictmineralen in onze hardware, het tegengaan van discriminatie en het oog hebben voor privacy en data security. “Constant zoeken wij naar manieren om morgen een duurzamer bedrijf te zijn dan wij vandaag al waren. Belangrijk is ook dat deze missie vanuit de bedrijfstop wordt uitgedragen; Fujitsu-president Tatsuya Tanaka spreekt zich regelmatig uit over MVO als belangrijk onderdeel van The Fujitsu Way. Maar belangrijker is nog dat Fujitsu dit niet alleen doet. Wij beoordelen onze leveranciers op duurzaamheid en zien graag dat onze klanten dit ook doen. We hebben elkaar namelijk nodig.” 

Meer over Fujitsu