Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Gasunie bouwt aan een LNG-terminal in Noord-Duitsland
Gasunie bouwt aan een LNG-terminal in Noord-Duitsland
28 februari 2022

Gasunie bevriest relatie met Gazprom

Gasunie bevriest alle non-operationele relaties en contacten met Russische bedrijven zoals gasleverancier Gazprom. "Operationele contacten met Russische bedrijven zijn teruggebracht tot het minimumniveau dat noodzakelijk is voor het via onze infrastructuur faciliteren van de leveringszekerheid van Nederland en Europa", zo meldt Gasunie.

Gasunie heeft zakelijke belangen in Gazprom. Vanuit het aandeelhouderschap van 9 procent heeft de CEO van Gasunie
ook zitting in het Shareholders Committee van Nord Stream, de aanvoerlijn van Russisch gas naar West-Europa. In het licht van de huidige ontwikkelingen schort Han Fennema zijn werkzaamheden op. Verder wordt ook samenwerking op het vlak van kennisdeling en wetenschappelijke ontwikkeling bevroren. 


"Contacten terug naar minumumniveau"

Gasunie meldt ook: "Operationele contacten met Russische bedrijven zijn teruggebracht tot het minimumniveau dat noodzakelijk is voor het via onze infrastructuur faciliteren van de leveringszekerheid van Nederland en Europa. Vanwege de grote maatschappelijke en economische consequenties voor de samenleving in Europa volgt Gasunie hierin het kabinetsbeleid ten aanzien van gasimport uit Rusland. Uiteraard handelt Gasunie volledig in lijn met het Europese en Nederlandse sanctiebeleid. 

Gasunie werkt tegelijkertijd aan het bouwen van een LNG-terminal in Duitsland. Hier kan ook waterstof worden opgeslagen.


Start bouw energieterminal waterstof en LNG

De Duitse Bondskanselier Scholz kondigde zondag 27 februari in zijn toespraak in de Bondsdag de bouw van twee energie-importterminals aan. Eén daarvan betreft een terminal in Brunsbüttel die Gasunie aan het ontwikkelen is. De gesprekken met de Duitse overheid over de bouw zijn in de afrondende fase. Gasunie hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van de terminal. Deze terminal zal naast LNG ook geschikt worden gemaakt voor het importeren van (groene) waterstof. Verder onderzoekt Gasunie op korte termijn hoe de LNG-importcapaciteit in Nederland verder vergroot kan worden. Zo kan de afhankelijkheid van de import van gas uit Rusland worden afgebouwd. 

Michel Scholte van True Price, die vorige een petitie startte om Nederlandse gemeenten en waterschappen ertoe te bewegen hun contracten met Gazprom te stoppen, is geen voorstander van LNG. In zijn visie veroorzaakte dit een nieuwe energie-afhankelijkheid, onder andere van Quatar. Bovendien wordt LNG gewonnnen door middel van 'fracking', wat schadelijk is voor het milieu en soms ook grondwater vervuild.
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier