Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Michel Scholte
Michel Scholte
26 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen in teken van 'Geen Gazprom'

Alle gemeentelijke politieke partijen moeten duidelijk maken: willen wij de Russische gasleverancier Gazprom lozen of niet? “Nu kiezen”, stelt Michel Scholte van True Price. Hij wil dat de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in het teken komen te staan van een fossielvrije toekomst in Nederland, onafhankelijk van Rusland en Vladimir Poetin. 


"Gasgijzeling van Poetin"

De afgelopen week is duidelijk geworden dat Poetin de oorlog in Oekraïne mede financiert met de gasopbrengsten van het semi-staatsbedrijf Gazprom. Door de oorlogshandelingen is de prijs van gas zelfs omhooggeschoten. Scholte heeft het dan ook over de ‘de gasgijzeling van Poetin’.

De oproep om duidelijkheid van ‘de Minister van Duurzaamheid’ is zeer relevant voor een-derde van de Nederlandse gemeenten, minstens 120 bij elkaar. Misschien zelfs wel meer. Zij hebben de afgelopen jaren tegen zeer gunstige voorwaarden gas bij Gazprom ingekocht.

Enkele gemeenteraden hebben al direct op de oproep van Scholte en andere actievoerders gereageerd, zoals die van de stad Utrecht. Daar gaf de raad de opdracht aan het gemeentebestuur om te onderzoeken of het contract met Gazprom kon worden opgezegd. Ook Waterschappen lieten weten te gaan onderzoeken of het contract kon worden beëindigd. Op onderstaande kaart zijn de gemeenten die gas afnemen van Gazprom in het blauwpaars aangegeven. Zoals te zien is niet van alle gemeenten bekend voor welke energieleverancier is gekozen; ze zijn wit op de kaart. 
 

Deze gemeenten nemen gas van Gazprom af


"Keek Poetin naar contracten toen hij oorlog startte?"

Scholte is zich bewust van de veelgehoorde vraag of opzegging contractueel wel mogelijk is. Zijn antwoord daarop is een wedervraag: “Heeft Poetin bij het beginnen van een oorlog in Oekraïne gekeken of dit contractueel wel mogelijk is? Een contract beëindigen is niet zo moeilijk. Je moet alleen wel perspectief hebben op andere opties.”

Scholte ziet de aanvoer van grote hoeveelheden NLG vanuit de VS en andere landen als Qatar niet als alternatief dat gunstiger is. “Fracking lost het klimaatprobleem niet op.” 

Ook is hij geen voorstander van het boren naar gas in de Waddenzee. Hij ziet meer in het opwekken van lokaal biogas door boeren en het gebruik maken van aardwarmte, oftewel geothermie. Onder andere groene energieleverancier HVC Groep in Alkmaar heeft hier ervaring mee opgedaan, in Zuid-Holland. Mogelijk kan ook het omzetten van windenergie in waterstof versneld worden, zodat de industrie kan omschakelen van gas naar duurzaam opgewekte energie.


"Nederland snel isoleren"

“Veranderen kost tijd, maar is wel een perspectief. En er zijn al Nederlandse energieleveranciers die in groen gas investeren, zoals Greenchoice en Eneco”, zegt Scholte. Het is daarom zaak zo snel mogelijk zowel een korte als een langetermijnvisie te ontwikkelen. “Sommige dingen kunnen snel gaan, zoals een forse inspanning om Nederland beter te isoleren. Dat scheelt heel veel warmte. Het bouwen van geothermische installaties kost meer tijd.”

De petitie GeenGazprom is inmiddels door 58 duizend mensen ondertekend. Onder hen ook Marjan Minnesma van de actieorganisatie Urgenda, meldt Scholte.