Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Windpark Gemini
Windpark Gemini
15 mei 2014

Gemini: Grootste financiering windpark ooit

Nu de spectaculaire financiële projectfinanciering van 2,8 miljard euro rond is, kan de bouw van het windpark op zee Gemini boven Groningen beginnen. HVC is een van de vier aandeelhouders, met een aandeel van 10 procent.

Nooit eerder in Europa werd de bouw van een windpark mogelijk gemaakt door samenwerking van zoveel verschillende partijen in een-en-hetzelfde consortium, met zo'n wereldwijde constructie van financials. Naast HVC kent Gemini nog drie andere aandeelhouders: het Canadese onafhankelijke duurzame energiebedrijf Northland Power Inc. (60 procent), de windturbinebouwer Siemens (20 procent) en de maritieme aannemer Van Oord (10 procent). De bouwperiode zal drie jaar in beslag nemen.

Het windpark wordt gebouwd in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 km boven de kust van Groningen. Deze locatie is onzichtbaar vanaf land en heeft een gemiddelde windsnelheid vergelijkbaar met windkracht 5. Dat is stevig, weten zeilers.

Gemini krijgt een capaciteit van 600 MW en zal rond de 2.6 TWh aan duurzame elektriciteit per jaar produceren. Het wordt daarmee een van de meest productieve windparken ter wereld.

Gemini zal in de energiebehoefte voorzien van 1,5 miljoen mensen. Gemini vermindert de Nederlandse jaarlijkse CO2-uitstoot met 1,25 miljoen ton per jaar. Daarmee levert het windpark een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een meer onafhankelijke energievoorziening en aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland.

De totale investering van de aandeelhouders is meer dan 400 miljoen euro. Northland Power Inc. en het Deense pensioenfonds PKA hebben achtergestelde leningen verstrekt van bij elkaar 200 miljoen euro. Banken, export-bevorderende instanties en kredietverzekeraars hebben leningen verstrekt voor ruim 2 miljard euro. Het windpark wordt op projectbasis gefinancierd. Dit betekent dat de partijen die leningen verstrekken het project en de projectopbrengsten als zekerheid verkregen hebben. Bij eventuele problemen kunnen zij niet terugvallen op de eigenaren van het park.

Directeur Wim van Lieshout van HVC over de milieuwinst van Gemini: “Met de huidige zon- en windenergieprojecten op land kunnen we onze CO2-doelstellingen die we hebben afgesproken in het Energieakkoord niet halen. In 2020, moet 14 procent van de energie die in Nederland verbruikt wordt, duurzaam worden opgewekt. Op dit moment is dat 4,5 procent, waarmee we als Nederland ver achterlopen bij de meeste andere landen van Europa. Met de participatie in Gemini stellen we onze aandeelhoudende gemeenten en waterschappen in staat een flinke stap te zetten in de verduurzaming van onze samenleving.”

Het project is voor HVC, dat nu al in de top 4 van de meest duurzame energiebedrijven van ons land staat, nog boven Eneco, een kans om nog hoger op deze lijst te komen. HVC voert het energie- en grondstoffenbeheer uit voor 48 aandeelhoudende gemeenten en de slibverwerking voor zes aandeelhoudende waterschappen (Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Hollands Noorderkwartier). Als samenwerkingsverband met aandeelhoudende overheden uit Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland, beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van die overheden op het gebied van materiaalhergebruik en CO2-reductie.

Het windpark wordt onder leiding van meerderheidsaandeelhouder Northland Power Inc. van start bouw naar oplevering gebracht. De bouwwerkzaamheden vinden plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van maritiem aannemer Van Oord. Northland Power heeft ervaring met de bouw van duurzame elektriciteitscentrales en Van Oord met de bouw van offshore windparken. Het windpark krijgt in totaal 150 Siemens-windturbines met een vermogen van 4 MW elk.

De bouw levert heel wat werkgelegenheid op, tijdelijk, maar ook blijvend. Vanaf de start van de bouw zal drie jaar lang met gemiddeld 500 man aan de realisatie van het park worden gewerkt. Het onderhoud zal 120 mensen per jaar werk bieden.

Details voor de financials onder ons: Ongeveer 70 procent van de benodigde financiering is verstrekt als een ‘non-recourse’ constructie met eersterangsdekking en als termijnlening door twaalf internationale commerciële kredietverstrekkers, drie exportkredietmaatschappijen en de Europese Investeringsbank (EIB). Dit soort financiering vereist een betrouwbare structuur van projectovereenkomsten en een uitgebreide due-diligence-procedure. De kracht van dit project blijkt ook uit het feit dat de eersterangsfinanciering overtekend was en een aantal instanties wist aan te trekken die nog niet eerder in de offshore windsector hadden geïnvesteerd. Het rentetarief voor het project is afgedekt voor de volledige afschrijvingsperiode van de lening met een effectief rentetarief van ongeveer 5 procent. De internationale kredietverstrekkers voor het project zijn afkomstig uit Noord-Amerika, Azië en Europa. Het gaat om ABN AMRO als rekeningbank en bank van uitgifte; BNP Paribas Fortis als documentatiebank; Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ als technische en modelleringsbank; Deutsche Bank als syndicaatbank; Export Development Canada; Nataxis als marktbank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation als Facility Agent, zekerheidsagent, en Euler Hermes Agent Bank; Bank of Montreal; CIBC World Markets; Bank Nederlandse Gemeenten; Banco Santander en CaixaBank. De drie exportkredietmaatschappijen zijn Eksport Kredit Fonden uit Denemarken, Euler Hermes uit Duitsland en Office National du Ducroire/Nationale Delcrederedienst uit België. Een gedeelte van de kredietverstrekking was afkomstig van de Europese Investeringsbank.

PDF met meer details over dit spectaculaire windmolenproject: zie linkerkolom, onderaan.

Webmovie met Star Wars-muziek over dit windpark

Website Gemini Windpark
 

Downloads

Meer info download je hier:

Uitgebreid persbericht financiering Gemini (153 kb)