Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Global Goals, illustratie Esther Dijkstra
Global Goals, illustratie Esther Dijkstra
09 december 2016

Global Goals: Rijksoverheid eerst aan zet

Wie heeft de belangrijkste taak bij het bereiken van de nieuwe Global Goals, de Sustainable Development Goals van de VN? Volgens de MVO Experts zijn dat niet de bedrijven, maar is dat de Rijksoverheid, soms de gemeenten, eigenlijk nooit de NGO’s.

Het bedrijfsleven is op één Global Goal wel de eerstverantwoordelijke: duurzame consumptie en productiemethoden. MVO Experts zelf willen het liefste in actie komen om de klimaatverandering te bestrijden.

Dat zijn belangrijke conclusies uit de laatste enquête onder MVO Experts door het Impact Centre van de Erasmus Universiteit. Het is een waarschuwing die serieus genomen moet worden, nu er een golf van enthousiasme door het Nederlandse bedrijfsleven lijkt te gaan over de 17 Sustainable Development Goals van de VN: de invoering in de praktijk kan nog wel eens weerbarstiger zijn dan verwacht.

“De vertaling van The Global Goals in  bedrijfsbeleid moet uiteraard wel bij de core business en de bedrijfsactiviteiten passen”, constateren de auteurs Karen Maas, Jacqueline Scheidsbach en Marjelle Vermeulen in P+.

Er lijkt nu al een kloof te ontstaan tussen beleidsmakers die het gemakshalve al over SDG’s hebben, terwijl het merendeel van de honderdduizenden MKB-bedrijven in Nederland nog niet eens over de Goals hebben gehoord. Laat staan dat ze het jargon begrijpen.

Daarom in P+ ook nog even waar het over gaat. Eind september 2015 kwamen meer dan 150 wereldleiders naar New York om de nieuwe ontwikkelingsagenda over armoede, ongelijkheid en klimaatverandering te bespreken. Dit resulteerde in een nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030, deze omvat met zeventien 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) , ook wel ‘The Global Goals’ genoemd. De SDG’s zijn de opvolgers van de zogenaamde ‘Millenniumdoelstellingen’, die eind 2015 afliepen. De plannen van de nieuwe Agenda 2030 zijn groots. Hoewel deze goals niet wettelijk bindend zijn, moeten alle lidstaten van de VN zorgen voor vertaling van de SDG’s in nationaal beleid.  Elk land op aarde is daarmee een ‘ontwikkelingsland’ geworden, de ‘ver van mijn bed show’ is voorbij.

Maar kunnen nationale overheden die taak aan? Het  ‘cockpit-isme’ waarmee nationale overheden wereldproblemen top-down adresseren is een illusie gebleken. Ervaring leert dat we beter kunnen aansluiten bij de huidige trend van onze ‘participatiemaatschappij’. Participatie is nodig bij het vaststellen van de ambities, maar ook bij de implementatie en de monitoring van nationale doelstellingen. De overheden moeten bij de nationale vertaling van de SDG’s niet bepalend zijn maar andere partijen mobiliseren, zoals regionale of lokale overheden, bedrijven, burgers, NGO’s en steden.

Het Impact Centre Erasmus heeft dit uitgangspunt voorgelegd aan de professionals van het MVO Expertpanel. Wie is leidend in dit proces?

Het MVO Expertpanel ziet dus tòch een overduidelijke rol voor de nationale overheid in het bereiken van de SDG’s. De Rijksoverheid moet de taak van koploper op zich nemen, vindt meer dan 90 procent van de geënquêteerden. Driekwart vindt dat het bedrijfsleven de handschoen moet oppakken. Dan volgen de NGO’s met circa 60 procent. Gemeenten en burgers worden ieder voor ruim de helft van de professionals gezien als belangrijke initiatiefnemers. Provincies vormen met circa 40 procent van de stemmen de laatste organisatie die in actie moet komen.

Waar willen MVO Experts zelf het liefste mee aan de slag? De MVO professionals kozen de volgende top 5.

+ 1. Klimaatactie (SDG 13) 39%

+ 2. Eerlijk werk en economische groei (SDG 8) 32%

+ 3. Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) 28%

+ 4. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3) 26%

+ 5. Betaalbare en duurzame energie (SDG 7) 20%

Download hier het complete artikel uit P+ People Planet Profit

 

Downloads

Meer info download je hier:

Artikel MVO Experts over de Global Goals (337 kb)