Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 november 2011

Groen koken met de Suiker Unie

 

Wordt Nederland het Groengasland van Europa? Aan de Suiker Unie zal het niet liggen. Met een productie van maar liefst 25 miljoen kubieke meter Groengas kunnen straks 9000 gezinnen hun woning ‘groen’ warm stoken en ‘groen koken’.

De vergistingsinstallatie in de suikerfabriek van de Suiker Unie in Dinteloord was het eerste klaar en werd deze week door Prins Willem-Alexander geopend. Voor de tweede vergister in de fabriek in Groningen liggen de fundamenten al gereed. Deze is identiek aan die in Noord-Brabant.

Het Groengas wordt door Enexis in de normale aardgasleidingen gebracht, en kan 9000 huishoudens van warmte voorzien. Natuurlijk wordt er dan ook ‘groen gekookt’. Maar niet alle Groengas gaat in de openbare leidingen. Ook gaat de Suiker Unie groen gas gebruiken als brandstof voor het eigen wagenpark. Met de bouw van de biomassavergister is een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid.

De nieuwe installatie is volledig gebaseerd op de verwerking van plantaardige restmaterialen uit de Agro- en Foodsector. Vooralsnog gaat Suiker Unie de restmaterialen van bieten zoals bladsnippers en bietenpuntjes dat voorheen als veevoeder werd gebruikt, nu vergisten tot groen gas.

Als de in aanbouw zijnde vergister bij de locatie in Groningen ook gereed is, zal de Suiker Unie de grootste groen gas-producenten van Nederland zijn. Dat is op dit moment nog steeds afvalverwerker Attero, die trouwens ook uitbreidingsplannen heeft. Het blijft dus spannend.

Volgens Kim Bentum van CNG Net kan de nieuwe biomassavergister een flinke bijdrage leveren aan het rijden op Groengas. “Het is een zeer goede ontwikkeling dat de productie van Groengas nu in gang is gezet. Hoe meer Groengas er wordt aangeleverd des te beter.”

Suiker Unie heeft nog meer ambitieuze plannen. Onder de noemer biobased economy wordt rondom de fabriek in Dinteloord een nieuw glastuinbouwcomplex ontwikkeld van maar liefst 220 hectare. Daarnaast komt er een bedrijventerrein van 50 hectare, met name bedoeld voor aan de agro-en levensmiddelensector gelieerde bedrijven. Al deze bedrijvigheid zal de energievoorzioening rechtstreeks van de Suiker Unie betrekken. Voordeel is dat de vergistingsfabriek weer gebruik kan maken van agrarisch afval van het tuinbouwcomplex.

De enige partij die nu nog een spaak in de wielen kan steken is de regering, en de kans is groot dat de staatssecretaris van Financiën dat dan ook gaat doen. Hij wil Groengas-auto’s hoger gaan belasten, waardoor deze duurdere wagens niet meer interessant zijn voor fleetmanagers. Als er op Groengas aan de pomp bovendien een hogere BTW gaat worden geheven, kan dit ook voor zwaar verkeer, zoals autobussen en vrachtwagens op Groengas, een enorme belemmering gaan betekenen. Niet alle bedrijven kunnen net als de Suiker Unie straks ‘zelfvoorzienend’ worden. Met name lokale overheden en het stads- en streekvervoer worden door de landelijke overheid zwaar gedupeerd, als deze plannen doorgaan. Daarover vallen deze maand besluiten.